VVD en SGP: maximale inzet voor behoud en openstelling van bunkers

Tijdens de raadsvergadering van 28 september jl. is toegezegd dat inventarisatie plaats zal vinden van één bunker in Vlissingen, namelijk de commandobunker naast toekomstig hotel Brittannia. Op de mondelinge vraag of ook waardestelling van bunkers zal plaatsvinden, werd negatief geantwoord.

De gesloopte bunker aan de Edisonweg  © Ryan Luijt

De kust van Vlissingen was onderdeel van de Atlantikwall, onderdelen daarvan zijn nog steeds aanwezig. Ook van het Landfront zijn nog onderdelen te vinden in het landschap. Binnen korte tijd zijn twee bunkers in de Gemeente Vlissingen gesloopt. De VVD en SGP zijn van mening dat ook het moderne erfgoed moet worden gekoesterd en dat dit maximale inspanning verdient.

Daarom willen wij de volgende vragen stellen:
⦁ Dat het college zich met betrokken partijen (Walcherse Archeologische Dienst en Stichting Bunkerbehoud) wil inzetten voor het in kaart brengen van, in ieder geval, één bunker is positief. Ziet het college zich als beheerder en beschermer van Vlissingen Atlantikwall-stad en het Landfront, dus voor alle overblijfselen daarvan?

⦁ Is het college bereid om maximale inspanningen te doen voor behoud van-  én om meer doen met Vlissingen Atlantikwall-stad en het Landfront?

⦁ Een waardestelling benoemt de historische waarden van een object/gebouw. Wanneer (bijvoorbeeld bij openstelling van een object/gebouw) aanpassingen moeten worden gedaan, helpt een waardestelling om de plannen beter te onderbouwen voor het verkrijgen van een bouw- of omgevingsvergunning, dan wel het verkrijgen van toestemming van een monumentencommissie. Een waardestelling is altijd gekoppeld aan een bouwhistorische opname. Waarom worden bunkers in de Gemeente Vlissingen alleen in kaart gebracht?

⦁ Waarom vindt geen waardestelling van de bunkers plaats, dit ook in relatie tot de Omgevingsvisie?

⦁ Is het college bereid om alsnog waardestelling te doen plaatsvinden van het moderne erfgoed (Atlantikwall en Landfront) in de Gemeente Vlissingen?

⦁ Zo ja, is het college bereid dit, met betrokken partijen, te doen uiterlijk januari 2022?

⦁ Zo nee, waarom niet?

⦁ Is het college bereid om meer te doen met ons moderne erfgoed (dat de laatste tijd een enorme herwaardering heeft gekregen), zoals het openstellen van bunkers?

⦁ Deelt het college onze mening dat openstellen van bunkers inhoud geeft aan de inhoud en bedoeling van de onlangs vastgestelde Toeristische Visie?

⦁ Welke maximale inspanningen gaat het college doen (in samenwerking met betrokken partijen) voor openstelling van overblijfselen van Vlissingen Atlantikwall-stad en het Landfront?

Fractie VVD                                                                                        Fractie SGP
Tamara Vork-Ritter                                                                              Lilian Janse-van der Weele
Albert van der Giessen                                                                       Cor Tromp

Reactie schrijven

Commentaren: 0