· 

Noodopvang vluchtelingen in Studio A58

Zondagavond 24 oktober zijn 100 personen in de noodopvanglocatie Studio A58 aangekomen. Deze groep bestaat uit alleen mannen. We verwachten dat eind deze week de overige 100 à 150 personen arriveren. Wat de samenstelling van die groep is, is op dit moment nog niet bekend.

Foto: Studio A58 (afbeelding via Facebook)

We begrijpen dat er mensen zijn die graag kleding en andere spullen willen geven. Of op een andere manier hun hulp willen aanbieden. Kom alstublieft niet naar Studio A58, maar stuur ons een mail waarin u het kenbaar maakt. U kunt het beste een mail sturen naar info@middelburg.nl. Vermeld in uw mail uw contactgegevens en wat u wilt geven of doen. We zijn op dit moment aan het kijken waar behoefte aan is. En hoe we het kunnen organiseren.

Studio A58
Het college van burgemeester en wethouders van Middelburg geeft aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de ruimte om noodopvang in te richten. In overleg met Frans Lievens is Studio A58 aangeboden als opvanglocatie. Hiermee geeft Middelburg gehoor aan de dringende oproep die onder andere de burgemeester van de gemeente Westerwolde (Ter Apel), de Commissaris van de Koning en het demissionaire Kabinet afgelopen week hebben gedaan. Zij riepen op om hulp aan te bieden in verband met de verschrikkelijke situatie in Ter Apel.

Opvang van 200 - maximaal 250 vluchtelingen
Het college was voornemens om dinsdag een besluit te nemen over de tijdelijke opvang van 200 - maximaal 250 vluchtelingen. Gezien de urgentie van dit moment heeft het college het besluit naar voren gehaald. Daarmee kan dit weekend al de opvang voor 100 personen geregeld worden. De andere 100 à 150 komen eind volgende week naar Studio A58.

Urgentie
Een aantal jaar geleden hebben we ook meegewerkt aan de noodopvang van vluchtelingen. Ook nu is de noodzaak weer erg hoog. Het COA heeft op dit moment veel te weinig bedden voor de opvang van vluchtelingen.
Asielzoekers die in Nederland aankomen, worden opgevangen in het azc in Ter Apel. Van daar uit stromen ze door naar andere azc’s in Nederland. Als gevolg van te weinig bedden in de Nederlandse asielzoekerscentra, stokt de doorstroom uit Ter Apel. Burgemeester Velema (Westerwolde, waar Ter Apel onder valt) heeft alle gemeenten opgeroepen om ruimte beschikbaar te stellen waar het COA noodopvang kan inrichten. Daarnaast heeft het demissionaire Kabinet aan alle burgemeesters gevraagd om snel opvangplekken voor vluchtelingen in te richten. Ook de Commissaris van de Koning van Zeeland heeft dat indringend aan de Zeeuwse burgemeesters gevraagd.

Plicht om mee te werken aan opvang
De nood is nu in Nederland zo hoog dat het onderbrengen van mensen in tenten nabij is. Dat vinden wij niet menselijk en wenselijk. Zeker niet met oog op de herfst en de winter die in aantocht is. Als Middelburg zien wij het als onze plicht om mee te werken aan de opvang van vluchtelingen. En we zijn blij dat we samen met Frans Lievens de verantwoordelijkheid op ons nemen. Frans Lievens is de eigenaar van Studio A58.

Tijdelijke inzet van veldbedden
De opvang in Middelburg wordt vergelijkbaar met de opvang in de Zeelandhallen in Goes. Het COA plaatst ook in Studio A58 units. Vanwege de versnelde de opvang zijn de units nu nog niet geplaatst. Voor de 100 personen die vanaf zondag naar Middelburg komen, worden tijdelijk veldbedden neergezet. Dit organiseert de VRZ (Bevolkingszorg). De units komen zeer spoedig in de studio te staan.

Duur van de opvang
De opvang geldt voor de periode van een half jaar. Met de mogelijkheid om het met een half jaar te verlengen. Als eerder blijkt dat deze opvang in studio A58 niet langer nodig is, wordt de noodopvang afgebouwd. Vanwege het spoedeisende karakter is de organisatie voor deze eerste opvang in handen van de VRZ. Op een later moment wordt het overgedragen aan het COA.
Bron: middelburg.nl

Reactie schrijven

Commentaren: 0