· 

Weinig cyber security vacatures in Zeeland

In Zeeland blijkt erg weinig vraag naar cyber security talent, dat zorgt voor bescherming tegen datalekken, hacks en andere vormen van cybercriminaliteit. Slechts 0,6% van alle Nederlandse cyber security vacatures heeft een standplaats in Zeeland. In Noord-Holland is de vraag het grootst: één op de drie vacatures is daar te vinden. Dit blijkt uit onderzoek van VPNGids.nl, dat in aanloop naar Cyber Security Maand een half jaar lang beschikbare cyber security vacatures analyseerde.

Ook ten opzichte van de totale beroepsbevolking zijn er in Zeeland relatief weinig vacatures op het gebied van cyberveiligheid: 1,8 vacatures per 10.000 werkenden en werkzoekenden. Landelijk ligt het gemiddelde op 6,7 vacatures per 10.000 personen binnen de beroepsbevolking. In Drenthe (0,7 vacatures), Flevoland (1,2 vacatures) en Friesland (1,4 vacatures) is de vraag naar cyber security personeel nog kleiner.

Cyber security vooral voor hoger opgeleiden
Cyber security blijkt een werkveld waarin binnen Nederland met name hoger opgeleiden werk kunnen vinden. Nog geen 10% van alle vacatures waarin een opleidingsniveau wordt benoemd, is gericht op werkzoekenden met een mbo-opleiding. Eén op de vijf vacatures is gericht op universitair geschoolden, terwijl bijna driekwart van alle vacatures op hbo’ers gericht is.

Qua ervaring stellen vacatures tevens vaak hoge eisen aan een kandidaat. In vacaturetitels waarin een functieniveau wordt benoemd, komt senior bijna 2,5 keer zo vaak voor als junior. Ook zoeken bedrijven minder vaak cyber security trainees en stagiairs dan seniors.

Reactie schrijven

Commentaren: 0