Werkzaamheden Dok van Perry in verband met verplaatsing Mercuur

In het Dok van Perry zal de komende tijd een grote schoonmaak worden gehouden in verband met de komst van de Mercuur. Deze zal verplaatst worden van de Houtkade naar het Dok van Perry. De schoonmaak-werkzaamheden zullen door Harthoorn in overleg met de gemeente Vlissingen worden uitgevoerd. Het Dok van Perry in Vlissingen is het oudste droogdok van Nederland en een van de oudste van West-Europa. Het is gebouwd in de jaren 1704-1705 naar een ontwerp van Engelsman John Perry uit 1697.

Foto: Dokje van Perry © MultranetMedia

Start leegpompen
Voordat de SMEV daadwerkelijk het dokje leeg mag pompen en rondleidingen en activiteiten mag organiseren, moeten daar eerst afspraken over gemaakt worden. De toegang tot het schip voor bezoekers zal uiteindelijk vanaf de kant van de Houtkade zijn. Op de plek waar de Mercuur nu ligt, zal de Koningin Emma komen te liggen. Naar verwachting zal dit kort na het verplaatsen van de Mercuur gebeuren.  

Mercuur af en toe droog zetten
Stichting Maritiem Erfgoed Vlissingen (SMEV) heeft als wens zodra de Mercuur in het dokje ligt, het dokje en schip af en toe droog te kunnen zetten. Hiervoor is het nodig om betonblokken in het Dok van Perry te plaatsen, waar het schip op kan staan als het dok leeggepompt wordt.

Plaatsen dokblokken en Mercuur in het Dok van Perry
Om te bepalen waar de dokblokken geplaatst moeten worden en de werkzaamheden worden uitgevoerd, moest de vloer schoon zijn. Het was eerst de bedoeling dat de dokblokken in de week van 25 oktober geplaatst zouden worden. Maar omdat nog niet duidelijk is wie de opdracht voor de plaatsing zal verstrekken, zal de plaatsing in de week van 1 november of 8 november gebeuren. Daarna wordt het dok weer vol water gezet en zal de Mercuur in het dok gevaren worden.  

Voor meer informatie kijkt u op deze website.

Reactie schrijven

Commentaren: 0