Fase 1 aanleg Dokter Stumphiuspark in Scheldekwartier

Midden in de Scheldewijk in het Scheldekwartier komt het Dokter Stumphiuspark te liggen. Centraal gelegen tussen de projecten De Vesting, De Dempo en de Koperslagerij. Het park wordt in drie verschillende fases aangelegd.

Foto: Terrein waar het Dokter Stumpiuspark zal worden aangelegd  © MultranetMedia

Vorige week is er gestart met de aanleg van fase 1 van het Dokter Stumpiuspark. Fase 2 wordt aangelegd nadat het complex De Dempo gereed is en fase 3 nadat de locatie van het huidige bassin bebouwd is. De aanleg van fase 1 bevat de volgende onderdelen:

- Maaiwerkzaamheden
- Plaatsen (tijdelijke) bouwhekken
- Graafwerkzaamheden
- Aanleg looppaden in het park
- Aanleg en aanplanten van de groenvakken
- Aanbrengen van verlichting, afvalbakken en zitbank(en) e.d.

De werkzaamheden van fase 1 worden in het voorjaar 2022 afgerond. Tijdens de werkzaamheden rijdt er over de weg tussen het park en het bassin/complex De Dempo veel bouwverkeer. Om die reden is er besloten om deze asfaltweg per begin november af te sluiten.

Voor meer informatie kijkt u op: www.scheldekwartier.nl

Reactie schrijven

Commentaren: 0