· 

Werkbijeenkomst: Houdbare zorg voor bewonersinitiatieven

Hoe krijgen we straks de zorg en aandacht die we nodig hebben? Nederland staat voor een gigantische opgave: tot 2040 verdubbelt het aantal ouderen, er dreigt een groot tekort aan personeel in de zorg, de financiën schieten te kort en de overbelasting van mantelzorgers neemt verder toe. Als er niets verandert, loopt de zorg vast. Tegelijkertijd zien we veel nieuwe bewonersinitiatieven op het brede terrein van zorg-wonen-welzijn, die de solidariteit en gemeenschapskracht versterken. Ook in Zeeland zijn veel initiatieven, de nodige ervaring is opgedaan.

De Koepel Zorgcoöperaties Zuid-Nederland, Zeeland Bruist en AnnaZorgt nodigen deze bewonersinitiatieven uit om inspiratie op te doen en samen te kijken hoe ze zorg en welzijn beter kunnen organiseren en zo langer houdbaar maken. Samen kan men een visie ontwikkelen op de zorg in Zeeland. Instellingszorg kan daarop aansluiten. Afstemming is cruciaal, want de urgentie is groot.

Let op: Update 18-11-2021
Ivm het toenemende aantal besmettingen is de bijeenkomst van 26 november over Houdbare Zorg uitgesteld.
Zodra er een nieuwe datum is, zullen we u informeren.

vindt in Sint Annaland een werkbijeenkomst plaats voor bewonersinitiatieven in Zeeland. Locatie: Streekmuseum de Meestoof, Bierensstraat 6, 4697 GE Sint-Annaland.

Programma
15.00 uur  Wim van Hest, adviseur van de Koepel Zorgcoöperaties Zuid-Nederland, over de urgentie om zorg anders te organiseren.
15.20 uur  Behzad Rezaei, over hoe je informele netwerken en buurten activeert: bewoners aan zet.
15.40 uur  In dialooggroepen onder begeleiding.
17.00 uur  Plenaire terugkoppeling van hoogtepunten.
17.15 uur  Jacqueline van den Hil, Zeeuws Tweede Kamerlid namens de VVD, reflecteert op de opbrengst; wat kan ze meenemen naar de Tweede Kamer?
17.30 uur  Informele afsluiting met een drankje.
 
Voorprogramma (desgewenst)
13.30 uur  Kennis maken met Zorgcoöperatie AnnaZorgt.
14.30 uur  Inloop met koffie en thee voor de werkbijeenkomst.
 
Aanmelden
Kan door een e-mail (met naam, organisatienaam en je telefoonnummer) te sturen aan nicolandsman@zeelandbruist.nu. N.b. geef duidelijk aan of je
- naar de Werkbijeenkomst om 15.00 uur komt én of je
- wel of niet deelneemt aan het Voorprogramma om 13.30 uur.

Reactie schrijven

Commentaren: 0