SGP: geef dokter W.A. Bax een bankje in park tegenover ZRTI

De SGP is van mening dat ook dokter Bax een speciale plaats in Vlissingen verdient voor zijn inspanningen tot realisatie van het ZRTI en zou daarom graag zien dat, in het park tegenover het ZRTI/ADRZ, een bankje wordt geplaatst met daarnaast een informatiebord over dokter W.A. Bax.

Inwoners van Vlissingen, Walcheren en Zeeland zijn blij en trots dat er een hoogwaardig Radiotherapeutisch Instituut in Vlissingen/Zeeland is, het ZRTI. Dokter W.A. Bax, algemeen chirurg in het toenmalige Bethesda-St.Josephziekenhuis te Vlissingen, was één van degenen die het voortouw nam om de megavolttherapie naar Zeeland te halen.

Al in 1969 nam hij, samen met een Middelburgse medicus, initiatieven om de bestralingstherapie in Zeeland van de grond te krijgen. In 1980 werd gestart met de bouw van het ZRTI. Een restant van een bunker uit WO II functioneert nog steeds als vestigingsruimte voor de lineaire versneller. Door de realisatie van het ZRTI in Vlissingen hoefden Vlissingers, Walchenaren en Zeeuwen vanaf de jaren 80 niet meer heen en weer te reizen naar Rotterdam. Dit is tot op heden een grote verbetering qua reistijd.

Daarnaast had dokter W.A. Bax bijzondere interesse in handchirurgie. Handverwondingen vonden regelmatig plaats bij werknemers van scheepswerf “De Schelde” en daardoor was hij (mede) als handchirurg betekenisvol. Dokter Bax had ook speciale interesse in de ontwikkelingen van de kankerchirurgie. Hij werkte ook samen met dokter J. Stumphius.

Wij (SGP) willen hierover de volgende vragen stellen aan het college:
Deelt het college de mening van de SGP dat de inspanningen van dokter W.A. Bax, voor realisatie van het ZRTI in Vlissingen, tot op de dag van vandaag waardevol zijn voor Vlissingse/Walcherse/Zeeuwse inwoners die, na diagnose kanker, bestralingen moeten ondergaan en hiervoor in Vlissingen terecht kunnen? Dokter Stumphius wordt geëerd door een park naar hem te vernoemen. Hoe denkt het college erover om in het park tegenover het ZRTI/ADRZ een bankje te plaatsen ter erkenning/waardering voor het werk van dokter Bax voor Vlissingen?

  -  Is het college bereid om een investering te doen tot realisatie van dit bankje met een informatiebord erbij?
  -  Zo ja, wanneer zou dit kunnen worden gerealiseerd?
  -  Zo nee, waarom niet?

Fractie SGP
Lilian Janse-van der Weele
Cor Tromp

Reactie schrijven

Commentaren: 0