Vlissingen deelt elk halfjaar feiten en cijfers over afvalinzameling

In 2020 is de gemeente Vlissingen gestart met de uitvoering van het Grondstoffenbeleid 2020-2024. Dit betekent dat de manier waarop de inwoners van de gemeente Vlissingen afval scheiden, is veranderd of gaat veranderen. Om inwoners te informeren over de voortgang, wordt tot 2024 ieder half jaar een feitelijk overzicht gedeeld met de feiten en de cijfers van afvalinzameling.

Dit overzicht met feiten en cijfers biedt inzicht in de belangrijkste resultaten. Hoe staan we er nu voor? Hoe goed scheiden we ons afval? Hoeveel kilo’s restafval hebben we nu per inwoner? Hierin worden de inwoners meer betrokken in het proces en de verschillende stappen van het Grondstoffenbeleid 2020-2024.

Enkele opvallende cijfers:
In 2020 werd per inwoner gemiddeld slechts 66 kilo gft-afval ingezameld, ten opzichte van gemiddeld 132 kilo per inwoner in de rest van Zeeland. En in het restafval zat gemiddeld nog 128 kilo gft-afval.  

Gft-cocons
Alle inwoners met een vrije achterom ontvingen in 2021 een gft-rolcontainer. Op dit moment wordt gestart met de uitrol van gft-cocons (bovengrondse verzamelcontainers voor gft-afval) voor hoogbouwwoningen en woningen zonder vrije achterom. Zo kunnen alle inwoners straks hun gft-afval scheiden.

Afval apart? Gewoon doen!
Dit handige overzicht is onderdeel van de campagne Afval apart? Gewoon doen! Met deze campagne worden inwoners van de gemeente Vlissingen gemotiveerd om hun restafval te verminderen door dit beter te scheiden. Om te zorgen dat inwoners hun afval zo goed mogelijk kunnen scheiden, worden sommige inzamelmiddelen veranderd of uitgebreid. Tot en met 2024 wordt de voortgang van het gemeentelijk Grondstoffenbeleid ieder half jaar met de inwoners gedeeld. Zo werken we samen toe naar 100 kg restafval per inwoner per jaar.

In de bijlage (zie hieronder het pdf document) publicatie van november 2021.

Download
Afval gemeente Vlissingen feiten en cijf
Adobe Acrobat document 1.6 MB

Reactie schrijven

Commentaren: 0