Verontrusting in Paardenstraat over verzakkingen in de straat

Via een verontruste bewoner uit de binnenstad van Vlissingen hoorde de SGP dat zich een probleem voordoet in de gehele Paardenstraat. Er zijn telkens verzakkingen in de straat en problemen met veel brak water in de kruipruimten van huizen. Ook de garageboxen hebben zichtbaar last van optrekkend vocht in de muren.

Paardenstraat  © MultranetMedia

Het is bij Gemeente Vlissingen bekend dat het oude riool kapot is en voor veel overlast zorgt. De SGP heeft begrepen dat renovatie van het riool in de Paardenstraat pas voor 2029-2030 op de planning staat en dat nu alleen spoedreparaties door de gemeente worden uitgevoerd. Vroeger heeft een gasfabriek gestaan op de plaats van de huidige Paardenstraat. De grond en het grondwater is zwaar vervuild.

De Gemeente Vlissingen heeft hiervoor een pomp in het gemaal (tegenover de ingang van Speeltuin Oude Stad) geplaatst omdat de Paardenstraat het laagste punt is. Er is ooit besloten deze noodzakelijke pomp weg te halen. Bewoners van de Paardenstraat maken zich zorgen over verzakking van hun huizen.

De SGP wil hierover de volgende vragen stellen aan het college:
⦁ Is het college op de hoogte van het feit dat er telkens verzakkingen zijn in de Paardenstraat?
⦁ Is het college op de hoogte dat de pomp van het gemaal (tegenover ingang Speeltuin Oude Stad) is verwijderd bij de Paardenstraat?
⦁ Is het college het met de SGP eens dat de gezondheid van de inwoners van de Paardenstraat in het geding is vanwege het feit dat brak water en zwaar vervuild grondwater nu naar boven in de muren trekt?
⦁ Begrijpt het college dat inwoners in de Paardenstraat zich ook zorgen maken over schade aan hun huizen?
⦁ Is het college bereid om renovatie van het riool in de Paardenstraat naar voren te halen in de planning?
⦁ Zo ja, wanneer worden de inwoners en gemeenteraad hierover geïnformeerd?
⦁ Zo nee, waarom niet?
⦁ Tijdens de begrotingsbehandeling over 2022 en verder gaf het college aan dat er ruim voldoende geld is voor de vervanging van het riool. Is het college bereid om het riool in de Paardenstraat in 2022 aan te pakken en hiervoor een begrotingswijziging door te voeren?
⦁ Zo ja, wanneer wordt de gemeenteraad hierover geïnformeerd en wanneer kunnen we het raadsvoorstel op de agenda verwachten?
⦁ Zo nee, waarom niet?
⦁ Is het college bereid om zo spoedig mogelijk de pomp van het gemaal terug te plaatsen die ervoor zorgt dat brak en zwaar vervuild water niet naar boven komt en in muren van woningen trekt?
⦁ Zo ja, wanneer worden de inwoners en gemeenteraad hierover geïnformeerd?
⦁ Zo nee, waarom niet?

Reactie schrijven

Commentaren: 0