Nieuwe opleiding tot Energietransitie Engineer

Zeeland werkt aan het energieneutraal maken van de elektriciteitsvoorziening, industrie, gebouwde omgeving, mobiliteit en landbouw. Om de doelen uit het Klimaatakkoord en de Zeeuwse Regionale Energiestrategie (RES) te halen, heeft Zeeland een infrastructuur nodig die deze energietransitie aankan.

Op de foto: Energietransitie Engineer

Er moeten nieuwe energiesystemen worden ontworpen die betrouwbaar, beheersbaar, betaalbaar en veilig zijn. De nieuwe deeltijdopleiding Energietransitie Engineer gaat hieraan een bijdrage leveren. De HZ biedt de opleiding vanaf september 2022, onder voorbehoud van accreditatie, aan. “Het is van groot belang dat jonge mensen in dit vakgebied worden opgeleid. Zij kunnen helpen bij al deze veranderingen”, zegt gedeputeerde Jo-Annes de Bat in deze video over de nieuwe opleiding. De tweejarige hbo-opleiding wordt aangeboden in Middelburg.

Reactie schrijven

Commentaren: 0