SGP vragen over realisatie van een skatebaan op Vrijburg

Bewegen is gezond voor jong en oud. Elkaar kunnen ontmoeten, is goed voor het welzijn. De SGP is van mening dat Vlissingen, in samenwerking met de Provincie Zeeland, een skatepark kan realiseren waar men, zowel overdag als ’s avonds als ook bij alle weersomstandigheden, altijd terecht kan: een indoor- en outdoor skatepark op Sportpark Vrijburg.

Foto ter illustratie (Pixabay)

Deze locatie is voldoende verwijderd van woningen, centraal gelegen en ook goed bereikbaar met openbaar vervoer, per fiets of auto. Ook het college heeft de wens om de jeugd in Zeeland/Vlissingen te houden. Deze wens wordt overigens breed gedragen. De SGP is van mening dat een skatepark een voorziening is die daartoe bijdraagt. In de vastgestelde strategische visie is de realisatie van een skatepark opgenomen.

Echter, volgens de schets in deze visie, wordt dit skatepark pas over 20 jaar gerealiseerd. In die tussentijd is het risico aanwezig dat een groot gedeelte van de huidige jongeren uit Vlissingen/Zeeland is vertrokken. Ook de SGP is van mening dat de jeugd de toekomst is voor Vlissingen/Zeeland. Wij zijn daarom van mening dat er (grootschalige) voorzieningen dienen te zijn voor kinderen, tieners, pubers en jongvolwassenen, alsook voor jonge ouders met hun kinderen.

Momenteel zijn er alleen kleine skate- of pumptrackbanen, versnipperd over Walcheren/Zeeland. Een groot, centraal indoor- en outdoor-skatepark functioneert als centrale ontmoetingsplaats waar men kan skaten, steppen en BMX-en. Zie de voorbeelden via de site van SGP Vlissingen.

De SGP heeft hierover de volgende vragen aan het college:
⦁  Deelt het college de mening van de SGP dat, als men jongeren in Vlissingen/Zeeland wil houden en jonge gezinnen naar Vlissingen/Zeeland wil trekken, een groot indoor- en outdoor-skatepark een voorziening is die daartoe bijdraagt? Graag uitleg.
⦁  Deelt het college ook de overtuiging van de SGP dat een groot indoor- en outdoor-skatepark functioneert als een publiekstrekker voor (jeugdige) toeristen? Graag uitleg.
⦁  Is het college bereid om een stimulerende en verbindende rol te spelen richting Provincie Zeeland en naburige gemeenten, om binnen korte termijn tot realisatie van een groot skatepark te komen?
⦁  Zo ja, op welke manier?
⦁  Zo nee, waarom niet?
⦁  Is het college bereid om samenwerking te stimuleren tussen gemeenten, jongeren en andere betrokkenen uit de skate-, step- en BMX-wereld (bijv. bedrijven) om gebruik te maken van hun kennis en creatieve geest?
⦁  Zo ja, hoe dan?
⦁  Zo nee, waarom niet?
⦁  Is het college bereid om contact op te nemen met Optisport om samen te onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn om een skatepark te koppelen aan het Vrijburgbad (personeel, entreegelden, keuken)?
⦁  Is het college met de SGP van mening dat Sportpark Vrijburg een ideale locatie is om een groot indoor- en outdoor skatepark te realiseren?
⦁  Zo nee, welke andere locaties heeft het college op het oog (strategische visie)?
⦁  Is het college bereid om budget beschikbaar te stellen voor de (meer spoedige) realisatie van een groot indoor- en outdoor skatepark?
⦁  Is het college bereid om jongeren en betrokken bedrijven/organisaties te faciliteren, wanneer zij initiatieven nemen en investeringen willen doen om een groot indoor- en outdoor-skatepark te realiseren?
⦁  Welke krachten wil en kan het college nog meer bundelen om tot een groot, breed en kwalitatief geheel te komen voor de Vlissingse/Zeeuwse jeugd die graag, tijdens alle (weers)omstandigheden, elkaar wil ontmoeten en, tegelijkertijd, samen kunnen skaten, steppen en BMX-en?

Fractie SGP
Lilian Janse-van der Weele
Cor Tromp

Reactie schrijven

Commentaren: 0