Start gemaakt met de uitwerking van de Visie Spuikom

De Visie Spuikom komt tot stand in 5 stappen - De 1e stap werd gezet in april 2021. De gemeenteraad heeft toen de uitgangspunten voor de Visie Spuikom vastgesteld. In de maanden daaropvolgend konden bewoners en betrokkenen ideeën ‘spuien’. Daarnaast is OKRA Landschapsarchitecten met een verkenning van de Spuikom en de omgeving aan de slag gegaan.

Foto (archief) © 2021 RTV Vlissingen

100 ideeën opgehaald
De verkenning is nu afgerond, waarmee de 2e stap wordt afgerond. Eind 2021 is er een start gemaakt met de uitwerking van de Visie Spuikom, de 3e stap. In totaal zijn er tussen juni en oktober 2021 meer dan 100 ideeën opgehaald. Veel daarvan gaan over het ‘lager’ gelegen deel van de Spuikom tussen de watertoren en de bioscoop CineCity. De top 3 onderwerpen zijn groen, sporten en spelen. Daarnaast hebben 6 marktpartijen een breed pallet aan ideeën aangeleverd over het gebruik van de Spuikom en de invulling ervan. Zij zagen onder andere kansen voor woningen en (verblijfs) recreatie.

Uitwerking van de Visie Spuikom
De ideeën van inwoners en marktpartijen zijn door OKRA Landschapsarchitecten samengebracht met een verkenning van de Spuikom en de omgeving. De bevindingen zijn gebundeld in het document ‘Afronding verkenning Visie Spuikom’. Eind 2021 is de gemeente Vlissingen gestart met de uitwerking van de Visie Spuikom. “In deze uitwerking wordt gekeken naar kansrijke ideeën voor de Spuikom. Hierbij nemen we ook zeker de eerder ‘gespuide’ ideeën en wensen mee. De verwachting is dat we de eerste beelden van de Visie Spuikom in maart 2022 kunnen presenteren. Daarna komt de 4e stap waarbij iedereen de mogelijkheid krijgt om erop te reageren. Uiteindelijk volgt in de laatste stap het besluit”. Aldus de gemeente Vlissingen.  

Download
Visie Spuikom afronding verkenningsfase.
Adobe Acrobat document 12.0 MB

Reactie schrijven

Commentaren: 0