ProZeeland art. 44 vragen over PFAS aan college van GS

Vragen ingevolge artikel-44 regelement van orde aan het college van GS door Robert Brunke van de fractie ProZeeland. De fractie van ProZeeland wil dat onze vragen mondeling worden beantwoord tijdens de eerstvolgende provinciale Statenvergadering.

Westerschelde (archieffoto)  © Multranet Media

PFAS blijft uit België naar Zeeland stromen (artikel PZC, 20-01-2022). De chemische fabriek 3M in Zwijndrecht is een bekende lozer van PFAS. Maar hoe is het gesteld met de PFAS-vervuiling verder stroomopwaarts in de Schelde?

Dr.Ir. Michiel Jonker, de onderzoeker heeft bij het Zeekanaal Brussel-Schelde uitzonderlijke hoge concentraties PFBS gemeten. Jonker ziet geen aanzienlijke daling van de PFAS-waarden in de metingen die RWS doet in het oostelijke deel van de Westerschelde. Rond Gent en Zelzate neemt de extra PFOS en PFHxA toe.
ProZeeland maakt zich ernstige zorgen over de gezondheid van de Zeeuwse inwoners en het toezicht van de diverse Vlaamse en federale overheden.

Vragen:
⦁  Wat is het nut van de afspraken met het ISC als grote delen van België niet meedoen aan het meetprogramma?
⦁  Heeft het ISC een mandaat om in te grijpen bij PFAS-lozingen, al dan niet in overleg met de overheden?
⦁  We kunnen nog vele rapportages en metingen afwachten maar de tijd van wachten en praten is voorbij, waarom wordt er vanuit de provincie (i.s.m. het Rijk) niet met de vuist op tafel geslagen om de lozingen in België acuut te stoppen?
⦁  De Westerschelde is voor onze Vlaamse buren van economisch belang (verdiepingen, ontpolderen, enz.) maar in onze ogen is dit puur 1-richtingsverkeer, wanneer gaat de provincie eens harde eisen stellen aan het ongelimiteerd misbruiken van onze rivier als afvalputje van België?
⦁ ProZeeland heeft al regelmatig aangegeven dat dit Europees aangepakt dient te worden, het Rijk vindt onze provincie toch van enorm belang, kunt u met de goede contacten in Den Haag dit proces concreet bespoedigen? Mede om te bevorderen dat er in de toekomst bij dit soort calamiteiten slagvaardiger kan worden ingegrepen.

Robert Brunke
Fractievoorzitter ProZeeland

Reactie schrijven

Commentaren: 0