Kade aan de oostzijde van de 1e Binnenhaven wordt vervangen

In 2017 is in opdracht van de gemeente een beheerplan opgesteld voor de kades in de Binnenhavens. Op basis van dit beheerplan worden aan de Visserijkade in de 1e Binnenhaven herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Het gedeelte bij het Loodswezen en Gould Services wordt vervangen en op andere delen worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

 Visserijkade in de 1e Binnenhaven  © Multranet Media

Onderhoudswerkzaamheden Visserijkade
Vanaf begin november zijn de onderhoudswerkzaamheden aan de Visserijkade van start gegaan. De kade aan de oostzijde van de 1e Binnenhaven zal vervangen worden. Aan de andere kades in zowel de 1e als de 2e Binnenhaven zal groot onderhoud plaats vinden.  

Vervangen Visserijkade
Uit onderzoek is gebleken dat de kade het einde van de technische levensduur heeft bereikt. Daarom is vervanging van de gehele kade nodig. Voor de bestaande kade word een nieuwe damwand met betonnen rand geplaatst. De uitvoering van deze werkzaamheden vindt deels vanaf het water en deels vanaf het land plaats. Tijdens de werkzaamheden is gebruik van de kade niet mogelijk en wordt deze afgesloten voor doorgaand verkeer. De werkzaamheden zijn 8 november 2021 gestart. De planning is dat deze begin juni 2022 afgerond zijn.

Achterstallig onderhoud
Het achterstallig onderhoud aan de 1e en 2e Binnenhaven is sinds begin november in volle gang. De werkzaamheden voor het vervangen van drenkelingenladders en wrijfstijlen en wrijfgordingen (hout aan kade dat boten beschermt tijdens aanmeren) worden naar verwachting in februari afgerond. De reparaties aan de betonnen rand starten in het voorjaar van 2022. Voor deze werkzaamheden zijn lage temperaturen niet wenselijk.

Voor vragen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de toezichthouder J.Martens.
Tel: 06-51006427
E-mail: john.m.martens@rhdhv.com

Reactie schrijven

Commentaren: 0