Voorlopig ontwerp Hellingbaan en omgeving gepresenteerd

Vorig jaar heeft de gemeente Vlissingen een oproep gedaan aan creatieve Vlissingers om mee te denken over de inrichting van het gebied Hellingbaan en omgeving. Op de oproep zijn veel originele en passende ideeën ontvangen, waarna er een voorlopig ontwerp is opgesteld.

Zicht op de Kop van het Dok.  © Multranet Media

Op 25 januari 2022 is het voorlopige ontwerp van de inrichting van de openbare ruimte van de voormalige scheepshelling gepresenteerd aan de 65 belangstellenden die ideeën hebben aangedragen voor het ontwerp. Het voorlopig ontwerp wordt nu vervolgens verder uitgewerkt.

Voorlopig ontwerp inrichtingsplan voormalige scheepshelling
De voormalige scheepshelling ligt ingeklemd tussen de Hellingbaan, de Jan Weugkade en de Peperdijk. De Kop van het Dok, Scheldehof en de Ketelmakerij omsluiten het gebied. De voormalige scheepshelling, met een afmeting van een klein voetbalveld, wordt als groen parkje ingericht. Het ontwerp van de voormalige scheepshelling brengt groene kwaliteiten van een Frans parkje (wat hier aan het einde van de 18e eeuw lag) samen met de roemrijke scheepsbouwgeschiedenis op deze plek. Een oplopend talud verwijst naar de schepen die eens óp de helling lagen en boven de stad uit tornden.

Mulfifuctionele plek
Het nieuwe parkje op de voormalige scheepshelling biedt ruimte voor allerlei activiteiten, maar vormt ook ‘leeg’ een prettige ruimte. Een mooie plek voor sport, spel, kijken en bekeken worden en af en toe een plek voor film, theater en kunst. De vorm van de helling, het schip, de materialen en relicten van de Scheldewerf vormen de basis voor het voorlopige inrichtingsplan om te komen tot een bruikbare en unieke openbare ruimte. Een meer formele en groene opzet van de ruimten en lange lijnen weerspiegelen de groene ‘wandelplaats’ uit de Franse tijd aan het einde van de 18e eeuw. Kortom, alle lagen van de tijd komen terug in een ontwerp wat gericht is op het heden en de toekomst!

Nader onderzoek en uitwerking om tot een definitief inrichtingsplan te komen
Het voorlopig ontwerp wordt de komende maanden verder uitgewerkt. Hierbij wordt nog gekeken naar:
De staat van de wanden van de voormalige scheepshelling, deze zijn oud en mogelijk deels verzwakt door betonrot (ASR). Mogelijk moeten hier ook nog werkzaamheden aan uitgevoerd worden.
 -  De technische uitwerking, van onder andere de afwatering van regenwater.
 -  Uitwerken van details in de openbare ruimte, zoals de banken, verwijzingen naar het scheepsbouwverleden en traptreden.
-  Een definitief beplantingsplan maken met plantsoorten die goed groeien in een stedelijk gebied waar het regelmatig stevig waait.
-  Een plan om het nieuwe openbaar gebied goed te kunnen onderhouden, met doorrekening van de kosten van de aanleg en onderhoud van de voormalige scheepshelling.

Als de bovenstaande onderwerpen zijn uitgezocht, wordt het inrichtingsplan definitief gemaakt. Mogelijk vinden er nog wijzigingen plaats ten opzichte van het voorlopig ontwerp. Het college van burgemeester en wethouders neemt een besluit over het inrichtingsplan voor de scheepshelling. Hierna wordt de uitvoering voorbereid.

Planning
De gemeente gaat de komende maanden het voorlopig inrichtingsplan verder uitwerken. De verwachting is dat de realisatie van de openbare ruimte op de voormalige scheepshelling in 2023 uitgevoerd wordt, na oplevering van de appartementen in de Kop van het Dok.

Het voorlopig ontwerp met daarin een toelichting en enkele impressies, is hieronder te bekijken zie het PDF bestand.

Download
Ontwerp inrichtingsplan de Helling.pdf
Adobe Acrobat document 10.9 MB

Reactie schrijven

Commentaren: 0