D66 Vlissingen publiceert verkiezingsprogramma

Vlissingen staat ook voor grote uitdagingen. Nu het Scheldekwartier bijna af is, krijgt de stad een nieuw gezicht en nieuwe energie. Echter moeten we juist in deze pandemie de andere wijken niet vergeten.

Wij willen ons vooral gaan inzetten voor gelijke kansen voor iedereen in de gemeente en de vergroening en verduurzaming van Vlissingen, Souburg en Ritthem. D66 wil zich inzetten voor ons mooie Vlissingen en haar prachtige inwoners. We kunnen niet wachten om me samen met onze enthousiaste fractieleden in te zetten voor de Vlissingse belangen. In dit programma staat vooral de mens centraal: D66 laat iedereen vrij maar niemand vallen.

We zoeken oplossingen voor de lange termijn boven kortetermijnwinst. We willen een toekomstbestendig Vlissingen! Dus kwaliteit boven snelheid.
Dit doen we door in te zetten op verduurzaming en te zoeken naar innovatieve oplossingen.

We willen investeren in mensen, zien kansen in digitalisering van de zorg, het onderwijs en alle vormen van participatie. We houden de vinger aan de pols in de digitale wereld, we beschermen de privacy van de inwoners en zijn kritisch op het inzetten van algoritmes bij het volgen van individuen.
Ocker Ghering Lijsttrekker
D66 Vlissingen is van mening dat dit programma in voldoende mate kan worden verwerkt in het komende coalitieakkoord. D66 Vlissingen is zeker bereid om collegeverantwoordelijkheid te dragen. Stem 16 maart 2022 D66; innovatief, met oog voor kwetsbaren en kansen voor iedereen!

Reactie schrijven

Commentaren: 0