Verkiezingsdebat 2022 vanuit het Stadhuis

Dinsdagavond 8 maart om 19.30 uur hield de gemeente Vlissingen een verkiezingsdebat in het stadhuis. Dit was live te volgen via het YouTube kanaal van de gemeente Vlissingen. De 14 lijsttrekkers van de politieke partijen gingen in debat/ gesprek met elkaar over onderwerpen die zij belangrijk vinden voor de gemeente Vlissingen. Doel van het debat was om politieke overeenkomsten en verschillen tussen de partijen te laten zien. Dit helpt inwoners te kiezen op wie zij kunnen gaan stemmen. Debatleider was Peter Joosse.   

De avond begon met het voorstellen van de 14 lijsttrekkers, daarna volgden er 4 minidebatten over verschillende stellingen waarop de lijsttrekkers 1 minuut de tijd kregen om te reageren op de stelling. En later op de avond gingen de diverse lijsttrekkers uitgebreid in debat over de stellingen.             

Stelling 1: Vlissingen hoort gastvrij te zijn voor arbeidsmigranten en vluchtelingen
Pim Kraan (POV) werd als eerste uitgenodigd hier op te reageren in 1 minuut. “De POV vindt ook dat arbeidsmigranten en vluchtelingen welkom zijn in Vlissingen en we vinden dat deze een fatsoenlijke huisvesting verdienen en het is jammer dat in de afgelopen 4 jaar dit college er niet in is geslaagd om een fatsoenlijk beleid daarvan neer te zetten”.  
 
Stelling 2: Een referendum maakt lokaal bestuur pas echt democratisch
En daar konden Coen Bertijn (CDA) Henk de Vries (FvD) en Lilian Janse-van der Weele (SGP) op reageren in 1 minuut. Daarna ging men in debat over deze stelling. Lilian Janse-van der Weele (SGP): “Een correctief referendum creëert een wij zij samenleving een bepaalde kwestie die vat je dan samen in een simpele vraag waar dan ja of nee op kan worden gezegd. En de uitslag daar van is een schisma want de winnaar heeft alles en de verliezers hebben niks. En dat is niet democratisch”.

Henk de Vries (FvD): “De optie van een referendum middels enquête bij besluiten die zo heftig bij de inwoners spelen is de oplossing”. Coen Bertijn: “Wat een lokaal bestuur echt democratisch maakt zijn raadsleden die luisteren naar de inwoners wat een lokaal bestuur echt democratisch maakt is een college dat participatie serieus neemt en dat initiatieven vanuit de samenleving serieus worden genomen. Dat is waar het om gaat bij lokaal bestuur dan is er geen referendum nodig”.  

De derde stelling ging over de Machinefabriek, deze moet een groot cultureel centrum worden.

En de laatste stelling 4 was: Vlissingen moet op gaan in 1 gemeente Walcheren  
Desiree Schrijver (D66): “Samen staan we sterk om echte positionering te creëren op zowel provinciaal niveau als landelijk is het heel erg belangrijk om 1 gemeente Walcheren te hebben, we krijgen diverse zaken van het rijk waarin we eigenlijk veel te kleine gemeente zijn waardoor we moeten samenwerken als gemeentes. Omdat we eigenlijk gewoon veel te klein zijn, en als we samen gaan werken krijg je 1 centraal punt om beslissingen te nemen op bijvoorbeeld energietransitie, digitalisering en het sociaal domein”. John Dooms (LPV): “Je kan het ook gewoon doen met samenwerking en dat is veel beter zo kun je als gemeente ook je eigenheid behouden”.

Priscilla Kuipers (SP): “We hebben de laatste jaren juist gezien dat gemeenschappelijke regelingen niet meer uitvoerbaar waren als we bijvoorbeeld naar Porthos kijken dat is ook opgesplitst. We hebben nu onze eigen toegang, en zo zien we het ook bij Orionis Walcheren daar zien we nog steeds problemen ontstaan omdat dat de verschillen tussen de gemeentes gewoon te groot zijn”. John Dooms: “En mocht het er ooit van komen dan wordt Middelburg gewoon Vlissingen Noord! Want dan heb ik er toch een beter gevoel bij”.

De burgemeester dankte aan het einde van het verkiezingsdebat de lijsttrekkers en deed een oproep aan alle inwoners van de gemeente Vlissingen om te gaan stemmen.      

Bekijk het hele verkiezingsdebat

Reactie schrijven

Commentaren: 0