Vragen SGP aan college over: SEH in Zeeland in gevaar

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) adviseert om de 45-minuten-norm overboord te gooien. Reden: tekort aan gekwalificeerd personeel. In de PZC in de Zeeuwse katern van 17 maart 2022, is te lezen dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) adviseert om de 45-minuten-norm (de ambulance moet binnen 45 minuten een patiënt naar een Spoedeisende Hulp kunnen brengen) overboord te gooien. Dit heeft verregaande consequenties voor Zeeland, en dus ook voor inwoners van Vlissingen. De SGP wil hier de volgende vragen over stellen:

Archieffoto ambulance Witte Kruis  © Multranet Media

Dit heeft verregaande consequenties voor Zeeland, en dus ook voor inwoners van Vlissingen. De SGP wil hier de volgende vragen over stellen:

Artikel 34-vragen RvO “SEH in Zeeland in gevaar n.a.v. advies Zorgautoriteit”. De SGP wil hier de volgende vragen over stellen:

⦁    Is het college op de hoogte van het bovengenoemde artikel in de PZC?
⦁    Is het college eerder al op de hoogte gesteld van het advies van de NZA om de 45-minuten-norm overboord te gooien?
⦁    Deelt het college de zorgen van de SGP dat dit advies van de NZA grote, nadelige gevolgen zal hebben voor de Zeeuwse/Vlissingse inwoners met betrekking tot snelle bereikbaarheid van Spoedeisende Hulp?
⦁    Mogelijk heeft het advies van de NZA grote gevolgen voor de Spoedeisende Hulp in Zeeuwse ziekenhuizen; de SEH-afdeling zal mogelijk ’s nachts sluiten of slechts één SEH in Zeeland blijft ’s nachts open, of (in het slechtste geval) is er  ’s nachts geen SEH open in Zeeland. Heeft het college haar zorgen al richting de Zeeuwse zorg geuit hierover? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?
⦁    Voorbeeld: een ouder iemand moet ’s nachts voor een sanitaire boodschap naar het toilet, glijdt bijvoorbeeld uit en breekt de pols. In het slechtste geval zal deze persoon helemaal naar Rotterdam moeten worden gebracht voor het maken van röntgenfoto’s en het zetten of opereren en gipsen van de pols. Is dit een reëel scenario als het advies van de NZA wordt overgenomen?
⦁    Als reden voor het overboord gooien van de 45-minuten-norm wordt ‘efficiëntie van de zorg’. In Corona-tijd hebben we allemaal gezien wat ‘efficiënt inrichten van de zorg’ heeft opgeleverd….. Wat kan en wil het college, samen met de andere Zeeuwse gemeenten, richting de zorgaanbieders en zorgverzekeraars doen om te pleiten dat ‘efficiëntie in de zorg’ desastreus zal zijn voor de snelle bereikbaarheid van Spoedeisende Hulp voor de Zeeuwse inwoners?
⦁    Welke lobby-middelen kan en wil het college, in samenwerking de andere Zeeuwse gemeenten, richting de landelijke politiek, zorgaanbieders en zorgverzekeraars inzetten om te pleiten voor behoud van de 45-minuten-norm?
⦁    Is het college bereid om zich (in samenwerking met de Zeeuwse gemeenten en Provincie) in te zetten om de oorzaak van de problemen bij Spoedeisende Hulp in Zeeland (tekort aan gekwalificeerd personeel) te kunnen oplossen, door krachten te bundelen (onderwijs, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, dit eventueel internationaal) en zo 24/7 Spoedeisende Hulp in Zeeland te behouden?

Reactie schrijven

Commentaren: 0