· 

Zeeuws weerzien ontvangt financiële ondersteuning voor uitbreiding activiteiten

In vervolg op de succesvolle pilot in 2021, start de gratis herinneringskrant Zeeuws Weerzien met de organisatie van leesteams voor ouderen in de gehele provincie Zeeland. Vrijwilligers lezen Zeeuws Weerzien daarbij samen met ouderen en gaan met hen in gesprek over de verschillende thema’s.

Foto: Gedeputeerde Harry van der Maas (tweede van links) gaf vrijdag 25 juni 2021 het startsein voor de pilot van de leesteams

Dit stimuleert om eigen herinneringen met elkaar te delen. Doel hiervan is om participatie in sociale netwerken te bevorderen en tegelijkertijd persoonlijke verhalen over het Zeeland van vroeger te verzamelen. Zo wordt een gezellige activiteit gecombineerd met hart voor Zeeuws erfgoed. De organisatie van de leesteams kan worden gestart dankzij een subsidie van Provincie Zeeland, die op 5 april is toegekend voor een periode van twee jaar. Daarnaast steunen in 2022 ook Fonds Sluyterman van Loo, Stichting Dioraphte en Frits Lensvelt Stichting de activiteiten van Stichting Zeeuws Weerzien.

Vervolg op de pilot
De voorbereidingen voor het nieuwe project zijn gestart. Het eerste doel is om extra vrijwilligers te werven als gastvrouw of -heer van de leesteams. Hiertoe worden informatiedagen georganiseerd op 12 en 13 mei. Ook gaat het team van Zeeuws Weerzien op zoek naar geschikte locaties waar de activiteiten plaats kunnen vinden. Deze locaties dienen openbaar toegankelijk te zijn, zodat lezers van de krant zich in de toekomst kunnen opgeven voor een bijeenkomst. Voor meer informatie: www.zeeuwsweerzien.nl / redactie@zeeuwsweerzien.nl .

Samen herinneringen ophalen brengt mensen dichter bij elkaar
Zeeuws Weerzien is een gratis krant vol verhalen over het Zeeland van de vorige eeuw: van oude krantenartikelen tot columns van hedendaagse schrijvers. Om zelf te lezen, maar vooral als aansporing om samen met anderen herinneringen op te halen. Dit brengt mensen dichter bij elkaar. De krant is bedoeld voor ‘oud en iets ouder’. De redactie, vormgeving en groot deel van de distributie van de krant worden geheel verzorgd door vrijwilligers, veelal oud-professionals. Daarbij werkt de stichting nauw samen met Zeeuws Archief, ZB│Bibliotheek van Zeeland en Erfgoed Zeeland. De krant wordt 4x per jaar in een oplage van 40.000 exemplaren verspreid door heel Zeeland en is op meer dan 500 afhaalpunten gratis verkrijgbaar. Een actueel overzicht is te vinden op www.zeeuwsweerzien.nl.

Reactie schrijven

Commentaren: 0