· 

Heemschut vraagt bij onderhandeling coalitie aandacht voor toekomst mozaïeken van Britannia

In een brief (zie pdf bestand onderaan artikel) naar de onderhandelende partijen voor een nieuw bestuur in Vlissingen, heeft Heemschut aandacht gevraagd voor de toekomst van de nog aanwezige mozaïeken van het voormalige en bekende hotel Britannia. De kunstwerken liggen nu al lang op de gemeentewerkplaats en als niks gebeurt, dreigt vernietiging.

Heemschut vreest dat de toekomst van de mozaïeken steeds onduidelijker wordt. De gemeentewerf verdwijnt in 2023 en de vrees bestaat dat als het kunstwerk niet weg is, vernietiging dreigt. De erfgoedbeschermers zien diverse mogelijkheden om de kunstwerken een nieuwe bestemming te geven, maar dan moet het gemeentebestuur wel meewerken. In de brief vraagt Heemschut dan ook een visie op dit stuk erfgoed op te nemen in het coalitieakkoord.

“De mozaïeken zijn het symbool zijn van de herrijzenis van de in 1944 zwaar beschadigde stad. De bouw van het nieuwe zeer moderne en elegante Britannia op de fundamenten van het verwoeste fin de siècle hotel symboliseerde het naoorlogse geloof in vooruitgang.

Het was hét monument van de Wederopbouw. Wat dat betreft zijn de mozaïeken nog steeds het monument van de verwoesting en wederopbouw van Vlissingen”, aldus Evert de Iongh van Heemschut’s commissie Zeeland. Eerder nam de gemeenteraad al stelling in de zaak door het college op te roepen de mozaïeken te laten terugkeren op de boulevard van de stad. Er is ook onderzoek naar de erfgoedwaarden gedaan. Daaruit bleek dat het kunstwerk van hoge waarde is. Heemschut werkt voor de herplaatsing samen met het Koninklijk Zeeuws Genootschap.

Erfgoedvereniging Bond Heemschut
De Bond Heemschut bestaat sinds 1911 en zet zich al meer dan 110 jaar onafgebroken in voor het behoud van cultureel erfgoed. Heemschut betekent letterlijk het schutten (beschermen) van het heem (de eigen omgeving). Als erfgoedvereniging zetten we ons met onze ruim 5000 leden in voor de bescherming van waardevolle objecten en gebieden. Van een bedreigde theekoepel tot de verrommeling van Nederland, bijvoorbeeld langs de snelwegen.

Dit werk doen we met de inzet van vrijwilligers. Alle provincies en de stad Amsterdam hebben een eigen onafhankelijke Heemschut-commissie. www.heemschut.nl

Download
2022 Formateur Vlissingen.pdf
Adobe Acrobat document 129.1 KB

Reactie schrijven

Commentaren: 0