· 

SGP: Voetpad gewenst langs (Nieuwe) Zuidbeekseweg

De SGP is door meerdere inwoners aangesproken over het feit dat wandelen over de Zuidbeekseweg en over het rood geasfalteerde fietspad op de Nieuwe Zuidbeekseweg als erg gevaarlijk wordt ervaren.

Foto: SGP Vlissingen

Deze wegen/fietspaden worden intensief gebruikt door fietsers op weg naar school, het werk, de bushaltes,  de winkelcentra in Papegaaienburg en Paauwenburg en de route richting Souburg, Ritthem en Middelburg en vice versa.Ook snorscooters maken gebruik van deze wegen/fietspaden. Voetgangers, al dan niet met een rollator, kinderwagen of kind aan de hand, hebben op deze wegen/fietspaden nauwelijks separate mogelijkheden om te lopen, zonder dat de fietsers (steeds vaker op snelle e-bikes) en snorscooters langs hen heen razen.

Alleen ter hoogte van Sterkenburg tot het rood geasfalteerde fietspad is een separaat voetpad aanwezig (maar dan wel aan de andere kant van de rij bomen en de sloot). Verder is er een klein stukje stoep aan de linkerzijde van de Nieuwe Zuidbeekseweg, vanaf het gebouw waar Jumbo Papegaaienburg is gevestigd, tot de kruising met stoplichten en dat geeft de voetgangers de ruimte om daar veilig te kunnen lopen.
Hetzelfde geldt aan de andere kant van Zuidbeekseweg, de zijde richting Paauwenburg, vanaf de afslag richting Speeltuin Lammerenburg tot de Gerbrandystraat.

Ook is op de hellingen en in het tunneltje, ter hoogte van het gebouw van het Hersteld Apostolisch Genootschap, een stoep aanwezig en verder is het fiets-, scooter-, en voetgangersverkeer ook daar gemixt.
De SGP deelt de gevoelens van onveiligheid van de voetgangers op de beide wegen/fietspaden aan de (Nieuwe) Zuidbeekseweg en wil daarom de volgende vragen stellen aan het college:

Betreffende de veiligheid t.a.v. de Zuidbeekseweg:
⦁    De Zuidbeekseweg is, variërend van de locatie, drie tot vijf meter breed en wordt door voetgangers, fietsers (ook op snelle e-bikes) en snorscooters in beide richtingen intensief gebruikt. Is deze breedte voor intensief gebruik door zoveel verkeersdeelnemers voldoende volgens de normen?
⦁    Zo ja, deelt het college de mening van de SGP dat veiligheidssituaties zoals deze in de praktijk belangrijker kunnen zijn dan de maximale normen op papier? We zijn benieuwd naar uw mening en motivatie.
⦁    Met andere woorden; verschillende verkeersdeelnemers, met grote verschillen in onderlinge snelheid, die frontaal elkaar moeten passeren op een breedte van drie tot vijf meter, geven vooral de voetgangers een groot gevoel van onveiligheid. Deelt het college ook deze mening van de SGP? We zijn benieuwd naar uw mening en motivatie.
⦁    Wanneer deze breedte, op één of meerdere locaties, niet volgens de normen is, wat wil het college hieraan doen, en, zo ja, op welke termijn heeft het college dat in gedachten?

Betreffende de veiligheid t.a.v.  het fietspad aan de Nieuwe Zuidbeekseweg:
⦁    Het rood geasfalteerde fietspad langs de Nieuwe Zuidbeekseweg  is, naar de mening van de SGP, erg smal. Ook daar moeten verschillende verkeersdeelnemers, met grote verschillen in onderlinge snelheid, elkaar frontaal passeren. Begrijpt het college dat deze situatie vooral bij de voetgangers een groot gevoel van onveiligheid geeft?

Aanleg van schelpenpaden t.h.v. Nieuwe Zuidbeekseweg en Zuidbeekseweg:
⦁    Diverse inwoners hebben het idee geopperd om een separaat wandelpad in de berm, langs het rood geasfalteerde fietspad aan de Nieuwe Zuidbeekseweg te realiseren, in de vorm van een schelpenpad. De SGP vindt dit een goed idee, er is daar voldoende ruimte voor. Hoe denkt het college hierover?
⦁    Hetzelfde idee (separaat schelpenpad voor de voetgangers) hadden de inwoners  geopperd voor de Zuidbeekseweg, dan gerealiseerd als verlenging van het huidige schelpenpad, ter hoogte van de oversteekplaats bij Sterkenburg, richting de Langeleenweg (aan de andere kant van de bomen en de sloot). Ook dat vindt de SGP een goed idee, ook daar is voldoende ruimte. Hoe denkt het college hierover?
⦁    Vanaf de Langeleenweg richting het tunneltje, aan de kant van de wijk Bossenburgh, is ook nog voldoende ruimte om een separaat schelpenpad voor voetgangers te realiseren, tot de stoep aan de zijde van de wijk Lammerenburg (tunneltje). Hoe denkt het college hierover?
⦁    Vanaf de kruising na het tunneltje, richting Paauwenburg, tussen de wijken Rosenburg en Lammerenburg, lijkt het ons lastig om een separaat schelpenpad voor de voetgangers te realiseren; er is daar niet voldoende ruimte. Is het wellicht mogelijk om de bermen daar langs de Zuidbeekseweg te verharden met aangestampte schelpen, zodat voetgangers daar (enigszins) veilig en separaat kunnen wandelen, totdat zij de stoep bereiken vanaf de afslag richting Speeltuin Lammerenburg? Hoe denkt het college hierover?
⦁    Of ziet u, voor de situatie bedoeld  in vraag 9, mogelijkheden voor een alternatieve doorgaande route voor voetgangers, duidelijk aangegeven middels bebording?
⦁    Een separaat schelpenpad is zeker ook een klimaatadaptieve oplossing voor de veiligheid van de voetgangers  (al dan niet met kind aan de hand of achter de kinderwagen of rollator) op deze wegen/fietspaden. Is het college bereid deze separate schelpenpaden te realiseren?
⦁    Is het college bereid hiervoor middelen beschikbaar te stellen in de komende begroting?

Fractie SGP
Lilian Janse-van der Weele
Cor Tromp

Reactie schrijven

Commentaren: 0