Renovatie Machinefabriek duurder door bouwkostenstijging

De kosten van de renovatie van de Machinefabriek zijn hoger dan waar vooraf rekening mee is gehouden. De inschatting van de kosten, het beschikbaar stellen van de financiën en de start van de aanbesteding hebben plaatsgevonden voor het begin van de oorlog in Oekraïne.

Machinefabriek Vlissingen  © Multranet Media

Direct gevolg zijn sterk stijgende bouwkosten. Samen met krapte op de arbeidsmarkt leidt dit tot sterk hogere kosten die doorgerekend worden in de renovatie van de Machinefabriek.

Uitstel geen optie
Het college is van mening dat, gezien de gevaarlijke staat van onderhoud van het gebouw, het niet starten van de renovatie geen optie is. Ook de contractuele afspraken met ontwikkelaars over het parkeren en de ontwikkeling van de bouwplots ‘Steenen Beer’, ‘Van Dishoeckhuis’, ‘Machineplein’ en ‘Kleine Kappen’ zouden hierdoor in gevaar komen of vertraging oplopen. We moeten door.

Verzoek raad verhoging budget
Het gunnen van het werk kan alleen als de gemeenteraad instemt met een verhoging van het beschikbare budget. Om voortgang te houden in het proces Machinefabriek en de ontwikkeling van het Scheldekwartier in z’n geheel, vraagt het college nog voor het zomerreces de gemeenteraad om aanvullende middelen. Op deze manier kan er gegund worden op basis van de doorlopen aanbesteding.

Verder gaan ingezette koers
Alle marktpartijen op het Scheldekwartier kampen in meer of mindere mate met dezelfde problematiek. Desondanks verwacht de gemeente dat zij door gaan met voorbereidingen en hun bouwplannen onaangepast ten uitvoer brengen. Dat vraagt ook dat de gemeente hetzelfde doet om haar ambities waar te maken.

Bron: Gemeente Vlissingen

Reactie schrijven

Commentaren: 0