· 

Speeltuin De Oude Stad nog steeds gesloten en overwoekerd

De speeltuin gelegen aan de Paardenstraat in Vlissingen ligt er desolaat bij, de speeltoestellen overwoekerd door hoog gras en onkruid.

Speeltuin De Oude Stad  © Multranet Media

Wat je zou verwachten is spelende kinderen die van de glijbaan gaan, en gebruik kunnen maken van de speeltoestellen, maar dit kunnen zij niet meer sinds 2019! Ondanks alle beloftes en initiatieven die de revue zijn gepasseerd, is er nog steeds geen uitzicht op wanneer de kinderen weer gebruik kunnen maken van ‘hun’ speeltuin.

Reacties op sociale media
Op de Facebook pagina van Stad Vlissingen staan een aantal foto’s van de speeltuin hoe het er nu bij ligt. En een aantal reacties op de gang van zake: "triest, een schande". Er is ooit zoveel energie in gestopt. Waar kunnen de Vlissingse kinderen nu vrijuit spelen? Ja zeer jammer, mijn kinderen hebben geen speeltuin in de buurt! Voorheen had ik jaarabonnementen in Lammerenburg, terwijl we er tegenover wonen. "Echt heel erg zonde. Aantal jaren geleden was dit een actieve vereniging".

Vragen aan het college
De fracties van de VVD en SGP Vlissingen stelde in maart 2021 een aantal vragen aan het college over de financiële nood bij Speeltuin De Oude Stad en de gevolgen hiervan voor de kinderen in de binnenstad van Vlissingen. Hieronder een aantal vragen gesteld door de beide fracties.
1. Het huidige bestuur van de speeltuin heeft een behoorlijke schuld bij de gemeente door betalingsachterstanden van erfpacht en belastingen. In uw beantwoording op onze vragen is te lezen dat uitstel van betaling is verleend tot eind 2020. Aangegeven wordt dat de problemen met het oude bestuur moeten worden opgelost en dat de gemeente hierin een faciliterende rol gaat spelen. Inmiddels is het juni 2021. Wat is inmiddels opgelost en/of wat is ondernomen om deze problemen op te lossen? Graag een opsomming van verrichte acties, behaalde resultaten en verdere plannen.
2. Is er onderzoek gedaan naar de financiële praktijken van het oude bestuur vanaf het jaar 2017 tot en met heden?
3. Hoe heeft het college haar controlerende rol ingevuld met betrekking tot de verantwoording van de verkregen subsidies van 2017 en de jaren daarvoor en is er, waar nodig, verdiepend onderzoek gedaan?
Alle vragen die gesteld werden zijn via deze link na te lezen.

Speeltuin De Oude Stad  © Multranet Media

Beantwoording van de vragen 
Vraag 1. De financiële nood bij speeltuin De Oude Stad is geen oud nieuws. Sinds 2018 is het college gewaarschuwd dat financiële middelen ontbreken om de vaste lasten te betalen en te investeren in nieuwe, veilige speeltoestellen. Wat heeft het college met deze waarschuwingen gedaan? Graag een opsomming van verrichte acties.

Antwoord college
Het klopt dat wij langer bekend zijn met problemen bij de Oude Stad. Na de eerste betalingsachterstanden is diverse keren geprobeerd contact te leggen en afspraken te maken met het bestuur. Dit bleek in de praktijk lastig omdat het bestuur niet reageerde op brieven en telefonisch onbereikbaar was. Nadat de speeltuin op last van de NVWA gesloten is heeft in juli 2020 overleg plaatsgevonden waarbij is afgesproken dat: - de vereniging tot het einde van 2020 uitstel kreeg voor het terugbetalen van de achterstanden rond de erfpacht en gemeentelijke belastingen. - het oude bestuur een nieuw bestuur bij elkaar probeert te krijgen en een nieuwe initiatiefnemer probeert te helpen.Begin dit jaar valt te constateren dat een nieuwe, enthousiaste groep mensen de speeltuin weer graag van een nieuwe impuls wil voorzien. De situatie betreffende het oude, zittende bestuur moet opgelost worden. De gemeente gaat hier een faciliterende rol in spelen.

Via deze link kunt alle antwoorden lezen op de gestelde vragen door de fracties van VVD en SGP Vlissingen.


Laatste nieuws (PZC) 18 maart 2022

Parkeerplaatsen op terrein speeltuin Oude Stad in Vlissingen schuiven heropening verder op
Speeltuin Oude Stad aan de Paardenstraat in Vlissingen gaat voorlopig nog niet open. Behalve het vervangen van speeltuig, wil de gemeente op die grond vijf parkeerplaatsen aanleggen en het gebouwtje vernieuwen.

Reactie schrijven

Commentaren: 0