· 

Onderzoek naar aantal juridische geschillen in Zeeland

Een op de acht Zeeuwen heeft de afgelopen vier jaar te maken gehad met een ernstig juridisch geschil. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Juridische problemen en geschillen in de regio’ van HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving.

Het kenniscentrum heeft het onderzoek uitgevoerd in opdracht van de stichting Samen Recht Vinden (SRV), die het recht zo toegankelijk mogelijk wil maken. Onderzoekers van het kenniscentrum van HZ University of Applied Sciences hebben Zeeuwen gevraagd of zij de afgelopen vier jaar een zodanig ernstig geschil hebben gehad dat ze daarvoor de hulp hebben ingeroepen of hadden moeten inroepen van een juridisch adviseur.

Protestantse karakter
In absolute aantallen gaat het om 42.000 personen van zestien jaar en ouder (13%). De meeste geschillen gingen over werk (26%), woonomgeving (18%) en relatie- en familiezaken (17%). In de gemeenten Noord-Beveland, Sluis en Terneuzen hebben de meeste mensen een juridisch geschil. Inwoners van Reimerswaal raken het minst betrokken bij een juridisch conflict. De onderzoekers zeggen dat dit te maken heeft met het protestantse karakter van de gemeente. Protestanten zoeken relatief weinig juridische hulp bij een geschil. 

Kwetsbaarheid
Uit landelijk onderzoek blijkt dat hoe maatschappelijk actiever mensen zijn, hoe meer kans ze hebben om in lastige situaties terecht te komen. Ook gaat het vaak hand in hand met kwetsbaarheid. Zeeland verschilt zeker wat het laatste betreft niet met de rest van Nederland. Mensen met een uitkering, slechte gezondheid en die eenzaam zijn, hebben sneller juridische problemen, vooral als ze meerdere kwetsbaarheden hebben. Mensen met een opeenstapeling van deze problemen wonen relatief veel in Terneuzen.

Bemiddeling of een procedure
Dit verklaart het hoge percentage inwoners dat daar betrokken raakt bij een juridisch geschil. Een ruime meerderheid (71%) zoekt professionele hulp bij een ernstig geschil. Een derde van de problemen leidt tot bemiddeling of een procedure. Het onderzoek is vorige week door onderzoeker Ruben De Cuyper gepresenteerd tijdens een driedaags congres over de toegang tot recht in Zeeland, een initiatief van SRV. Het vond plaats in het stadhuis op de Markt in Middelburg. Hier spraken wetenschappers, (ervarings-)  deskundigen, bestuurders en politici over het onderwerp.

Reactie schrijven

Commentaren: 0