· 

SGP vragen aan college over: “Aangenomen motie in participatieproces genegeerd”

Niets is met de ideeën van de inwoners gedaan, het lijkt er sterk op dat participatie door het college wordt uitgevoerd als een proces van alleen aanhoren in plaats van echt luisteren. Ook terugkoppeling van het aangehoorde is kennelijk teveel moeite voor dit college volgens de SGP.

Foto Hellingbaan  © Multranet Media

In het artikel in Internetbode van 17 februari jl., waarin twee inwoners hun verbolgenheid uiten over de uitvoering van het participatieproces inzake de invulling van de hellingbaan in het Scheldekwartier, is te lezen dat zij ideeën hebben ingediend om markant, verdwenen erfgoed/kunst op de Hellingbaan terug te laten komen. In hetzelfde artikel is te lezen dat, door het door de gemeente ingehuurde stedenbouwkundig bureau, met deze ideeën niets is gedaan, waaronder het laten terugkomen van de mozaïeken van voormalig hotel Britannia. Wij herinneren u (het college) aan de op 28 januari 2021 aangenomen motie “Behoud mozaïeken Britannia voor Vlissingen”.

In januari 2021 is de motie “behoud mozaïeken Brittannia voor Vlissingen” aangenomen. Wij (de SGP fractie) hebben begrepen dat inwoners het idee hadden om de mozaïeken van voormalig hotel Brittannia te plaatsen op de hellingbaan. Dit idee vindt de SGP, als mede-indiener van de in januari 2021 aangenomen motie, echt geweldig!

Archieffoto mozaïeken  © Multranet Media

Het college werd een prachtige kans geboden om een verzoek van de gemeenteraad uit te voeren, maar heeft deze mogelijkheid niet benut. Wij vinden de houding van het college in dit geheel bijzonder betreurenswaardig; 1. Men negeert goede ideeën van inwoners en daarmee de waarde van participatie.
2. Men negeert daarbij ook een opdracht van de gemeenteraad, toch het hoogste orgaan.

Wij (SGP) willen hierover de volgende vragen stellen:
⦁ Is het college op de hoogte van de ingebrachte ideeën door de inwoners van Vlissingen voor de hellingbaan?
⦁ Wist u van het idee van inwoners om de mozaïeken van voormalig hotel Britannia een plaats te geven op de hellingbaan in het Scheldekwartier?
⦁ Zo ja, waarom heeft u het stedenbouwkundig bureau niet gemotiveerd en/of gestimuleerd om het idee van plaatsen van de mozaïeken van hotel Britannia op de hellingbaan op te nemen in de plannen/schets, om zo uitvoering te geven aan de aangenomen motie?
⦁ Is het college bereid om de ideeën van inwoners nogmaals goed te bekijken, deze meer te waarderen en het idee van de inwoners, betreffende het opnemen van de mozaïeken, over te nemen en zo uitvoering te geven aan de, in januari 2021, aangenomen motie?
Wij zien uw inhoudelijke antwoorden op alle vragen tegemoet.

Fractie SGP
Lilian Janse-van der Weele en Cor Tromp

Reactie schrijven

Commentaren: 0