· 

Geen cruiseschip voor asielzoekers in Vlissingen

Er komt geen cruiseschip voor asielzoekers naar Vlissingen. Het college van burgemeester en wethouders ziet af van de opvang van ruim duizend asielzoekers op een cruiseschip in de buitenhaven. Het college van B en W zegt onvoldoende steun te voelen van de gemeenteraad.

Stadhuis Vlissingen © Multranet Media

Op 7 juli 2022 uitte de gemeenteraad wensen en bedenkingen over het voorgenomen besluit van het college. Het college heeft de aangereikte argumenten van de raadsleden de afgelopen dagen zorgvuldig afgewogen en voelt zich onvoldoende gesteund om zo’n groot besluit te nemen. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (J&V) is op de hoogte gesteld van het besluit van het college.

Afweging
Het college heeft geworsteld met de afweging die gemaakt is, omdat de situatie die in Ter Apel is ontstaan zeer schrijnend is en Vlissingen een van de weinige zeehavens in Nederland is met ruimte voor een cruiseschip. De gemeente heeft met de medewerking van North Sea Port en de betrokken havenondernemer, alles in het werk gesteld om de komst van een cruiseschip voor asielzoekers te kunnen faciliteren. Dat gebeurde in nauw overleg met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Daarbij stelde het college strenge voorwaarden, waarmee het ministerie van Justitie en Veiligheid bereid was akkoord te gaan. De positieve grondhouding van het college is vorige week omgezet in een voorgenomen besluit, waarover de gemeenteraad is geconsulteerd.

Uiteindelijk besluit
Het college heeft naast een algemene maatschappelijke verantwoordelijkheid, ook een grote verantwoordelijkheid naar de eigen inwoners toe. De bedenkingen die door de gemeenteraad als volksvertegenwoordiger op tafel zijn gelegd, wogen zwaar mee in het uiteindelijke besluit. Er wordt geen medewerking verleend aan het verzoek van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.

Reactie schrijven

Commentaren: 1
  • #1

    Inwoner (woensdag, 13 juli 2022 17:29)

    Dat is een prima besluit . Hier zit niemand op te wachten. De stad begint voorzichtig mooi te worden winkels weer gevuld..
    Hoop dat de gemeente er bij blijft...