· 

SGP: Plastic afval geëxporteerd naar derde wereldlanden

Nederland is kampioen exporteren van plastic afval naar het buitenland. Dit blijkt uit onderzoek van de Plastic Soup Foundation. Zo’n 70 miljoen kilo belandt er jaarlijks in Indonesië.

Foto ter illustratie (Monica Volpin) via Pixabay

Van alle landen in Europa vervoert Nederland het meeste plastic afval naar landen daarbuiten. Terwijl we dat plastic ook kunnen gebruiken om er, bijvoorbeeld in Vlissingen, wegen van te maken. Op de site eenvandaag.avrotros.nl is hierover op 9 september jl. een artikel verschenen:  Nederland is kampioen plastic afval exporteren, Plastic Soup Foundation wil een verbod.

De Gemeente Vlissingen laat haar inwoners plastic afval scheiden, met als doel VANG, van afval naar grondstof, én dus niet VANE, van afval naar export…Onze inwoners moeten daarvoor allerlei extra moeite doen en mogelijk meer gaan betalen. De SGP wil daarom de volgende vragen stellen:

Artikel 34-vragen RvO
1.Is het college op de hoogte van het artikel op eenvandaag.avrotros.nl en het onderzoek van de Plastic Soup Foundation?

2.In het licht van het verschenen artikel en de uitkomst van het onderzoek; hoe reëel is het dat het werkelijke doel VANG wordt gehaald bij het scheiden van plastic afval?

3.Wat vind het college er van dat inwoners van gemeente Vlissingen moeten scheiden voor betere exportprijzen?

4.De SGP is van mening dat veel wordt gevraagd van onze inwoners om diverse afvalstromen aan de voorkant te scheiden (veel aparte prullen-/afvalbakken en/of -zakken in huis), terwijl nu blijkt dat het scheiden van plastic afval niet het werkelijke doel behaalt wat de gemeente haar inwoners voor ogen houdt. Hoe zinvol is het eigenlijk nog om plastic afval te scheiden?

5.Bewustwording is, tijdens het debat over voor- en nascheiding van afval,  ook als argument gebruikt om te besluiten om onze inwoners aan de voorkant diverse soorten afval te laten scheiden. Is het stimuleren van bewustwording door middel van het scheiden van afvalstromen een kerntaak van de gemeente? Graag uitleg.

6.De SGP is van mening, na de uitkomst van het onderzoek van de Plastic Soup Foundation, dat bij onze inwoners een valse verwachting wordt gewekt. Het scheiden van plastic afval levert geen nieuwe grondstoffen op (VANG) maar dit afval wordt gedumpt in het buitenland, waarmee we de inwoners daar (o.a. Indonesië) opzadelen met ons afvalprobleem. Hoe kunnen we als gemeente onze inwoners recht in de ogen kijken met onze opdracht om extra moeite te doen om plastic afval te scheiden?

7.De SGP begrijpt dat de Gemeente Vlissingen dit dilemma niet alleen kan oplossen/aanpakken.  Is het college bereid om de landelijke overheid te benaderen en hen in kennis te stellen van dit dilemma en hen te verzoeken c.q. aan te sporen om een oplossing hier voor te vinden? Zo ja, hoe, wanneer en met wie gaat het college dit doen?

8.Bij een onverhoopt “nee” op de voorgaande vraag; waarom niet?
Wij zien uw antwoorden op onze vragen tegemoet.

Fractie SGP
Lilian Janse-van der Weele
Cor Tromp

Reactie schrijven

Commentaren: 0