· 

HZ-instroom 2022 vertoont groei over volledige opleidingsaanbod

Nadat de instroom van nieuwe studenten aan een HZ-opleiding vorig jaar voor het eerst sinds vijf jaar daalde ten opzichte van het jaar ervoor, vertonen de inschrijfcijfers dit jaar weer een groei, ondanks de krimp van het aantal jongeren in Zeeland.

HZ University of Applied Sciences  © MultranetMedia

In totaal zijn in 2022 1642 nieuwe studenten aan een HZ-opleiding gestart. Hiervan kozen er 166 voor een HZ-Associate degree aan de Associate degrees Academie in Roosendaal. In 2021 kozen 1522 studenten voor een opleiding aan de HZ. Verklaringen voor de groei vinden we in de bruisende HZ Community, de nieuwe campusvoorzieningen en de kwaliteit en diversiteit van het onderwijsaanbod waar de laatste jaren veel in is geïnvesteerd. Voor dit laatste blijft in de toekomst veel aandacht.

Totale instroom door de jaren heen
De instroom van nationale en internationale studenten door de jaren heen staat hieronder. Voltijd-, deeltijd- en duale inschrijvingen in Vlissingen en Middelburg en de inschrijvingen bij de vier HZ Associate degree-opleidingen aan de Associate degrees Academie in Roosendaal zijn bij elkaar opgeteld. Hogerejaars en herinschrijvers zijn  niet meegeteld.

Instroom HZ-locaties Vlissingen en Middelburg nog nooit eerder zo hoog
Het aantal studenten dat voor een HZ-opleiding in Vlissingen of Middelburg koos, is hieronder uitgesplitst naar opleidingsvariant en demografische herkomst. Nog nooit eerder ontving de HZ zoveel studenten in Vlissingen en Middelburg.

Bijzonderheden nationaal
Het aantal aanmeldingen voor een nationale voltijd HZ-bacheloropleiding daalde de afgelopen jaren vooral door de gevolgen van de krimp van het aantal jongeren in Zeeland, maar laat nu een kleine groei van 4% zien. De groei komt met name door meer belangstelling onder havisten. Dit jaar kozen 604 havisten voor een voltijd HZ-opleiding t.o.v. 564 vorig jaar. Het aantal aanmeldingen voor deeltijd- en duale HZ-opleidingen groeit met 11,7%. Dit komt vooral door nieuw aanbod, waaronder de bachelor Leraar Basisonderwijs, de Associate degree Logistiek en de op de huidige tijdsgeest aansluitende Ad-opleiding tot Energietransitie Engineer. Aan een voltijd Associate degree van de HZ in Roosendaal zijn 166 studenten gestart. In 2021 waren dit er 150.

De grootste instroomgroei zien we bij de bachelor Leraar Basisonderwijs in Vlissingen. In de voltijdopleiding zijn 112 studenten begonnen. Dit zijn er 41 meer dan vorig jaar. De opleiding is er dit jaar voor het eerst ook in deeltijd. Voor de deeltijdvariant hebben 64 studenten zich ingeschreven. Daarmee komt het totale aantal aanmeldingen op 176, 105 meer dan vorig jaar. Het lerarentekort is hiermee nog niet opgelost, maar de HZ is zeker tevreden met de ontwikkeling in relatie tot de behoeften in de sector.

Minder goed nieuws is er voor de Zeeuwse gezondheidszorg. Voor de opleiding Verpleegkunde zijn er dit jaar minder aanmeldingen binnengekomen. Voor de voltijdvariant kozen dit jaar 139 studenten. In 2021 waren dat er 150. Aan Verpleegkunde in deeltijd zijn in 2022 33 studenten gestart. Een jaar eerder waren dat er 59. Landelijk loopt de belangstelling voor bachelors in de gezondheidszorg ook terug. Mogelijk speelt het imago van de sector een rol. Het beroep is veelvuldig negatief in de publiciteit gekomen, terwijl het een prachtig en noodzakelijk vak is dat veel meer waardering verdient. Daarnaast biedt de HZ de opleiding Verpleegkunde ook als uniek combinatietraject aan met Vroedkunde en weet elke student elk jaar een stageplaats te vinden. Iets wat elders in het land veel minder het geval is.

Bijzonderheden internationaal
Het aantal internationale inschrijvingen groeit fors. De instroom van studenten uit Europa groeit met 36,8%. Dit jaar zijn 208 Europese studenten aan een HZ-opleiding gestart t.o.v. 152 vorig jaar. De belangstelling onder studenten van buiten Europa groeit eveneens fors: 33,9%. In absolute zin groeit de instroom van 56 niet-Europese studenten in 2021 naar 75 in 2022. De meeste buitenlandse studenten kozen voor HBO-ICT (55), gevolgd door International Business (51). De nieuwe buitenlandse HZ-studenten zijn afkomstig uit 45 landen. De meeste studenten komen uit Bulgarije (42).

Innovatie en ambitie
De HZ heeft de laatste jaren flink geïnvesteerd in nieuw aanbod in samenwerking met het beroepenveld, passend bij de arbeidsmarktvraagstukken in de regio. Zo is de Associate degree Energietransitie Engineer dit jaar gestart. Ook de bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs is een goed voorbeeld. Dit jaar is deze voor het eerst in deeltijd begonnen. Ruim 60 studenten hebben zich ingeschreven. Dit komt o.a. door de nadrukkelijke samenwerking met het werkveld binnen de Opleidingsschool Zuidwest. Hierdoor zijn de lijnen heel kort en zijn de krachten gebundeld. De HZ en het werkveld trekken gezamenlijk op om het lerarentekort aan te pakken. Dit leidt bovendien tot innovatie in het onderwijs. In de toekomst blijft de HZ investeren in de ontwikkeling van passend onderwijsaanbod.

Daarnaast is de verwachting dat ook de komende jaren het aantal buitenlandse studenten groeit. Het is de ambitie van de HZ om alle studenten voor te bereiden op een rol in een globaliserende wereld. Het feit dat HZ-studenten opgeleid worden met studenten vanuit andere culturen en andere achtergronden helpt hen bij hun ontwikkeling en is tevens interessant voor het Zeeuwse werkveld. Veel (inter)nationale studenten blijven na het behalen van hun diploma werken in Zeeland, bijvoorbeeld bij het bedrijf waar ze stage hebben gelopen.

Barbara Oomen, voorzitter College van Bestuur, is blij dat de HZ tegen de trend in opnieuw groeit en zoveel studenten mag verwelkomen. “Dit zegt iets over de kwaliteit van ons onderwijs en aantrekkelijkheid van Zeeland en de HZ. De hogere instroom is goed voor de studentencommunity, voor de HZ en zeker voor de Zeeuwse regio. HZ-studenten zijn de professionals van morgen: ze zijn zich bewust van de Sustainable Development Goals en uitdagingen waar we in de wereld voor staan. Ze worden hierop voorbereid door gedreven docenten. Hierdoor leveren onze studenten reeds tijdens hun studie, maar ook daarna een bijdrage aan Zeeland en zijn ze in staat om de wereld een beetje beter te maken.”

Oomen maakt één kanttekening bij de groei. “We hebben te maken met regionale krimp die de komende jaren toeneemt. Deze moeten we ondanks de instroomgroei van dit jaar niet onderschatten. De paradox van het hbo in een regio als Zeeland is dat de kleine schaal en korte lijnen leiden tot toponderwijs en -onderzoek. Dat is belangrijk voor studenten en de regio. We hebben echter te maken met een dubbele demografische druk: er zijn minder jongeren in de regio en minder jongeren kiezen voor het hbo. Hierdoor komen opleidingen onder druk te staan. Om dit tegen te gaan is aandacht en steun vanuit de overheid cruciaal. Gelukkig zien we dat die er steeds meer is. Daarmee kunnen wij onze rol als kennispartner in de regio en topopleider van de professionals van morgen blijven vervullen.”

1 december
Hogescholen hebben tot 1 december de tijd om wijzigingen door te voeren. Het landelijke definitieve aantal instromers wordt in februari 2023 bekendgemaakt. Bron: Vereniging Hogescholen.

Reactie schrijven

Commentaren: 0