· 

Toename woningvoorraad Zeeland in 2022 het laagst

Zowel op basis van het totaal aantal woningen als afgezet naar het aantal inwoners is Zeeland dit jaar de provincie met de kleinste toename van de woningvoorraad.

Foto ter illustratie woningbouw  Pixabay

Wel scoort de provincie bovenmaats bij het opleveren van nieuwbouwwoningen. Dit blijkt uit analyse van VvE-beheerder Parel Beheer, die recent verschenen cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), over de eerste acht maanden van 2022, onder de loep nam. Per 100.000 inwoners kwamen er in Zeeland slechts 190 woningen bij, terwijl er in Nederland gemiddeld 295 woningen per 100.000 inwoners aan de woningvoorraad zijn toegevoegd. De toename van de woningvoorraad is hiermee maar liefst 36 procent kleiner dan gemiddeld in Nederland.

Grote toename aantal nieuwbouwwoningen
Met een toename van 291 nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners, komt Zeeland op het gebied van nieuwbouw wel 6 procent boven het Nederlandse gemiddelde uit.

Het aantal nieuwbouwwoningen dat aan de woningvoorraad is toegevoegd kan groter zijn dan de totale toename van de woningvoorraad, doordat ook ‘sloop’ en ‘overige onttrekkingen’ van invloed zijn op de totale toename van de woningvoorraad.
Nieuwbouw Zeeland - verschillen tussen provincies.png

Grote verschillen per provincie
Naast de provincie Zeeland, blijft de toename van de woningvoorraad ook het meest achter in de provincies Friesland en Zuid-Holland. In de provincies Flevoland, Groningen en Utrecht is de woningvoorraad per 100.000 inwoners het meest toegenomen.

Met betrekking tot nieuwbouw kwamen er afgezet naar het aantal inwoners het kleinste aantal nieuwbouwwoningen bij in de provincies Limburg, Drenthe en Gelderland. In de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht werden per 100.000 inwoners de meeste nieuwbouwwoningen aan de woningvoorraad toegevoegd.

Bekijk de volledige uitkomsten, inclusief analyse per provincie op: https://parelbeheer.nl/onderzoek-voorraad-woningen-2022/

Reactie schrijven

Commentaren: 0