· 

Aanpak overlast en criminaliteit jeugd in centrum en horeca concentratiegebied

De politie heeft aan de hand van meldingen, incidenten en politieoptreden een aantal jongeren in beeld. Het betreft jongeren die zich met regelmaat misdragen en strafbare feiten plegen in het centrum en het horeca concentratiegebied van Vlissingen. Dit heeft geleid tot het intensiveren van de aanpak op deze groep jongeren

Foto ter illustratie (André Muller) via Pixabay

Aanpak
In overleg met politie en justitie heeft burgemeester Van den Tillaar besloten, om alle beschikbare instrumenten in te zetten en hard op te treden tegen criminele activiteiten en/of overlast van groepen en personen. Om de verdere overlast in het gebied tegen te gaan, wordt naast het strafrecht ook gebuikt gemaakt van alle mogelijke bestuursrechtelijke instrumenten.

Inzetten op een veilig centrum en uitgaansgebied
Burgemeester Van den Tillaar heeft besloten om 14 jongeren in de leeftijdscategorie van 15 tot 23 jaar, een gebiedsontzegging van 8 - 12 weken te geven voor het centrum en het horeca concentratiegebied. Met de politie is afgesproken hier streng op te handhaven. Deze jongeren worden ook bij het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland aangemeld voor een Persoons Gerichte Aanpak. Daar bekijken hulp- en veiligheidspartners welke maatregelen en inzet nodig zijn, om de jongeren weer op het juiste spoor te krijgen.

12 uurs verbod
De politie heeft naast de strafrechtelijke aanpak ook de mogelijkheid om het 12 uurs verbod op te leggen aan mensen die zich misdragen en strafbare feiten plegen. Dit kan alleen in gebieden die vooraf door het college van B&W zijn aangewezen. De betreffende persoon mag zich dan 12 uur lang niet bevinden in een bepaald gebied.

Groepsverboden en gebiedsverboden
Daarnaast kan de burgemeester op advies en rapportage van de politie, voor maximaal 12 weken groepsverboden en individuele gebiedsverboden voor bepaalde aangewezen gebieden opleggen.

Reactie schrijven

Commentaren: 0