· 

Verkenningen voor herbestemming Machinefabriek

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 november 2022 een variantstudie voor de mogelijke invulling van de Machinefabriek vastgesteld.

Machinefabriek  © MultranetMedia

De variantstudie, gemaakt door Rothuizen Architecten uit Middelburg, geeft een beeld van de mogelijkheden die de Machinefabriek biedt voor verschillende functies. De herbestemming van de Machinefabriek is binnen de ontwikkeling van het Scheldekwartier een grote opgave. Na besluitvorming over het cascoherstel wordt het komende jaar toegewerkt naar de invulling van het gebouw. Na de Zware Plaatwerkerij, de Timmerfabriek en de Scheldekraan is de Machinefabriek het sluitstuk in dit vierluik van industrieel erfgoed als een van de belangrijke dragers van het Scheldekwartier.

Onderzoeken welke nieuwe bestemmingen
Bij de herbestemming van de Machinefabriek krijgen verschillende functies een plek, het pand is immers te groot om aan slechts één functie onderdak te bieden. Het college gaat de komende maanden onderzoeken welke nieuwe bestemmingen de Machinefabriek gaat krijgen. Dit industriële erfgoed wil het college integraal ontwikkelen met bijvoorbeeld onderwijs, sport, cultuur en parkeren. Tijdens het onderzoeken van de mogelijkheden worden de financiële haalbaarheid, de risico's en de omgeving scherp in de gaten gehouden.

Variantstudie Machinefabriek
Voor de 'Variantstudie Machinefabriek' zijn drie varianten thematisch uitgewerkt. Er zijn echter veel meer mogelijkheden om varianten samen te stellen. De 'Variantstudie Machinefabriek' biedt dan ook vooral inzicht in de mogelijkheden van het gebouw en een logische opbouw in delen van het gebouw om tot invulling en herbestemming van de gehele Machinefabriek te komen.

Invullingsplan en Ontwikkelstrategie herbestemming Machinefabriek
Het college gaat nu aan de slag met het opstellen van een Invullingsplan. Hierin wordt de ambitie geschetst welk soort functies een plek in de Machinefabriek krijgen. Ook wordt er een Ontwikkelstrategie opgesteld waarin het proces om te komen tot de herbestemming omschreven wordt, met daarin ook de verantwoordelijkheden, het beheersten van de risico’s en de financiering. Het college wil deze documenten in het tweede kwartaal van 2023 vaststellen. Vervolgens wordt in een aantal stappen toe gewerkt naar de invulling van de Machinefabriek in 2025/2026.

Bron: Gemeente Vlissingen

Reactie schrijven

Commentaren: 1
  • #1

    Robert Floresse (zaterdag, 26 november 2022 11:42)

    Een zeeuws muziekpodium, voor grote artiesten zou lekker zijn. "Scheldedome" mooie naam. Genoeg parkeergelegenheid ook.
    Of een deel voor amusement als vervanger voor t Arsenaal.