· 

Martin Bos gaat de kar trekken voor FVD in Zeeland

Met veel trots kondigt FVD zijn lijsttrekker aan in Zeeland! - Martin is historicus, politiek adviseur, fractievoorzitter in Middelburg en FVD-fractievoorzitter in Provinciale Staten van Zeeland.

Martin Bos

Hij is fel tegen de klimaatplannen en de zogenaamde energietransitie, die ervoor zorgen dat ons landschap verrommelt en de energiefactuur onbetaalbaar wordt. Huizen moeten niet van het gas af, want gasloos is kansloos.
Volgens Martin is traditie niet de aanbidding van de as, maar het doorgeven van het vuur. Hij wil zich hard maken voor de inwoners van Zeeland, en de Zeeuwse cultuur.  

Op woensdag 15 maart 2023 kan er dus weer in de provincie Zeeland gestemd worden op de énige echte oppositiepartij Forum voor Democratie!

FVD Zeeland wil:
    De provincie moet zich weer focussen op haar kerntaken
    Échte burgerparticipatie: versterk het provinciaal referendum!
    Een stabiele, betaalbare energie-infrastructuur. Gewoon kolen, olie en gas gebruiken en inzetten op kernenergie.
    FVD wil geen landschapsvervuilende zonnevelden en windmolens!
    Bescherm de boeren; geen stikstofregels of onteigening!
    Absoluut geen verhoging van de provinciale opcenten, geen nieuwe belastingen; inzetten op lastenverlichting!
    Twee nieuwe kernreactoren bouwen bij Borssele
    De Westerscheldetunnel tolvrij maken
    Spoorverbinding voor personenvervoer tussen Terneuzen en Gent aanleggen
    De Hedwigepolder opnieuw inpolderen  

Reactie schrijven

Commentaren: 0