· 

SGP vragen over gedeeltelijke afsluiting Sloeweg

Vanaf 5 t/m 9 december was een gedeelte van de Sloeweg, namelijk de noordzijde tussen de Weyevlietweg en de rotonde, afgesloten.

Foto (werk in uitvoering) ter illustratie  © Pexels

Naar eigen waarneming door de SGP wordt er niet gewerkt aan de Sloeweg zelf maar aan het tunneltje bij de Langeleenweg of daarnaast in het groen of aan de sloot. Verkeer wordt omgeleid via de Weyevlietweg, Nieuwe Zuidbeekseweg richting de rotonde bij Lammerenburg. Dit geeft aanzienlijke vertraging voor gemotoriseerd verkeer dat via de Sloeweg Vlissingen in wil of richting de dorpen van gemeente Veere wil rijden. De SGP wil hierover de volgende vragen stellen.

Vragen artikel 34 RvO. “Gedeeltelijke afsluiting Sloeweg”
⦁ Wanneer en hoe is richting de inwoners en ondernemers gecommuniceerd over deze gedeeltelijke afsluiting van de Sloeweg (het Total benzinestation is gedurende de periode van afsluiting onbereikbaar)?
⦁ De SGP begrijpt dat niet is gekozen voor nachtelijke werkzaamheden, vanwege de bebouwde omgeving. Maar waarom is gekozen voor een afsluiting gedurende  de hele dag en nacht, dus ook tijdens de spitsperioden?
⦁ Naar de mening van de SGP was het beter geweest om de Sloeweg gedeeltelijk af te sluiten tussen 10.00 en 15.00 uur en buitenom dit tijdsvlak te kiezen voor een verkeersmaatregel met snelheidsbeperking (30 km/u). Dan is de Sloeweg in ieder geval beschikbaar tijdens de spitsperiode en niet buitenom de werktijden (7.30 – 16.00 uur) op locatie ook nog afgesloten. Waarom heeft het college hier niet voor gekozen aangezien dit beter is voor de doorstroming van het gemotoriseerde verkeer?
⦁ De omleidingsroute gaat langs een scholengemeenschap en een winkelcentrum via een kruispunt met een VRI die niet is afgesteld om deze verkeersstromen te verwerken. Deze combinatie heeft grote negatieve gevolgen voor de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid. Waarom heeft het college hiervoor gekozen?
⦁ Wanneer onverhoopt weer werkzaamheden aan de zijde van een drukke, doorgaande weg gaan plaatsvinden, wil het college dan de verkeersveiligheid en doorstroom van het verkeer nadrukkelijker voor ogen houden en dit toepassen bij het afsluiten van wegen en bepalen van een omleidingsroute (zie vraag 3 en 4)?

Fractie SGP
Lilian Janse-van der Weele
Cor Tromp

Reactie schrijven

Commentaren: 0