· 

SGP vragen aan college over “Ontwikkelingen Nollebos/Westduinpark”

In de pers hebben inwoners kunnen lezen dat er is besloten om geld vrij te maken voor het aanpakken van het achterstallig onderhoud van het Nollebos en Westduinpark. 

Nollebos  © RTV Vlissingen

Er ligt echter nog steeds een Streefbeeld, met daarin versluierd allerlei mogelijkheden voor projectontwikkelaars én er ligt een Toeristische Visie 2030, waarin onder andere het Nollebos en Westduinpark als zoekgebieden  voor toeristische ontwikkeling zijn aangewezen.

Daarbij ligt er nu een besluit van de Gedeputeerde Staten van Zeeland om kleine campings toe te staan uit te breiden van 25 naar 35 plaatsen, met de mogelijkheid om langs de kust nieuwe campings en/of recreatieterreinen te vestigen. De SGP wil hierover de volgende vragen stellen aan het college:

Artikel 34-vragen RvO
⦁    Komen de plannen, met omschrijving en tekeningen voor het achterstallig onderhoud, nog ter informatie naar de gemeenteraad en de inwoners van Vlissingen?
⦁    In hoeverre zijn projectontwikkelaars bij het opstellen van deze plannen voor onderhoud betrokken?
⦁    Welke ontwikkelingen zijn er in het Nollebos en Westduinpark te verwachten, conform het Streefbeeld en de Toeristische Visie 2030?
⦁    Naar aanleiding van vraag 3; Vinden nog steeds gesprekken plaats met de huidige ondernemers in het Nollebos en Westduinpark en met ontwikkelaars die de huidige ondernemers terzijde staan?
⦁    Zo ja, kunt u openheid van zaken geven welke ontwikkelingen we kunnen verwachten in het Nollebos en Westduinpark naar aanleiding van deze gesprekken?
⦁    Het besluit van de Gedeputeerde Staten van Zeeland (wat nog door de Provinciale Staten moet worden aangenomen, wat waarschijnlijk ook gebeurt) om campings en recreatieterreinen aan de kust toe te staan, is een ondermijning van de aangenomen Kustvisie. Ook door de Gemeenteraad van Vlissingen is deze Kustvisie vastgesteld. Wat heeft het college richting Gedeputeerde Staten van Zeeland ondernomen om hen erop de wijzen dat het door hen aangenomen besluit een ondermijning is van de Kustvisie en mogelijk een bedreiging voor de nog onbebouwde kust, rust en ruimte in Vlissingen/Walcheren?
⦁    Naar aanleiding van vraag 7; trekt het college in dezen samen op met andere Walcherse gemeenten?

Fractie SGP
Lilian Janse-van der Weele

Reactie schrijven

Commentaren: 0