· 

Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap 15 maart 2023

Op woensdag 15 maart 2023 vinden de Provinciale Statenverkiezingen en de Waterschapsverkiezingen plaats. Op deze pagina vindt u informatie die voor u als kiezer van belang kan zijn.

Stadhuis Vlissingen  © MultranetMedia

Wie mag er stemmen?
Voor de verkiezingen van de Povinciale Staten geldt:
- U moet op 15 maart 2023 minimaal 18 jaar zijn
- U mag niet uitgesloten zijn van kiesrecht
- U woont op de dag van de kandidaatstelling (30 januari 2023) in de Gemeente Vlissingen

Voor de verkiezingen van het Waterschap gelden deze regels ook, maar geldt tevens:
Ook burgers met een nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie mogen hun stem uitbrengen (mits ze voldoen aan bovenstaande voorwaarden);
Niet-EU-burgers moeten 5 jaar aaneengesloten in Nederland hebben gewoond en een geldige verblijfstitel hebben.

Recente verhuizing
Als u als kiezer in verkiezingstijd verhuist, kan het zijn dat u nog moet stemmen in uw oude gemeente. Het adres waarop u als kiezer op de dag van de kandidaatstelling (30 januari 2023) officieel staat ingeschreven, bepaalt waar u moet stemmen. Op dit adres wordt ook de stempas bezorgd. Wilt u in uw nieuwe gemeente stemmen? Dan kunt u bij de oude gemeente waar u ingeschreven stond een kiezerspas aanvragen. De oude gemeente moet dan wel in de provincie Zeeland liggen.

Ondersteuningsverklaring
Van 16 januari tot en met 30 januari 2023 kunt u een ondersteuningsverklaring afleggen op het stadhuis. Dit is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die deelname van een partij aan de verkiezingen ondersteunt.
Lees meer ...

Kiezerspas /stemmen in een andere gemeente
Wilt u in een andere gemeente stemmen? Dan kunt u een kiezerspas aanvragen. U gaat met uw kiezerspas naar het stembureau van uw keuze in elke gemeente binnen de provincie Zeeland. U vraagt de kiezerspas aan bij de gemeente waar u ingeschreven staat. Dit kan op 3 manieren: digitaal, schriftelijk of persoonlijk; Bewaar uw kiezerspas goed. U ontvangt geen nieuwe pas als u de kiezerspas kwijtraakt.

Machtigingen (schriftelijk en onderhands)
Als u tijdens de verkiezingen niet zelf kunt stemmen (bijvoorbeeld door andere verplichtingen of ziekte), kunt u iemand anders machtigen. Hij of zij mag dan namens u stemmen.

De persoon die uw stem uitbrengt moet zelf ook mogen stemmen voor de verkiezing;
Naast de eigen stem, mag hij of zij dan maximaal 2 machtigingen meenemen.

Er zijn 2 verschillende machtigingen: een onderhandse volmacht en schriftelijke volmacht.
Onderhandse volmacht

Diegene die niet zelf gaat stemmen, tekent de achterkant van de stempas en laat de stempas door de gemachtigde (degene die voor u gaat stemmen) medeondertekenen;
Als iemand anders voor u gaat stemmen, moet u een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven (identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn);
Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas kan tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken;
Een kiezer mag niet meer dan 2 volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

Schriftelijk volmachtbewijs
Een schriftelijke volmacht kunt u gebruiken als u een kiezer wilt machtigen omdat u zelf niet in de gelegenheid bent om uw stem uit te brengen. U vraagt een schriftelijke volmacht aan bij de gemeente waar u op 30 januari 2023 bent ingeschreven. U vraagt een schriftelijke volmacht schriftelijk aan door:  Het formulier te downloaden (pdf, 165 KB) (Lees voor)of af te halen aan de balie van het stadhuis;
U en de persoon die voor u gaat stemmen (de gemachtigde), vullen allebei een deel van het aanvraagformulier in en ondertekenen het.

Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u:
Scannen en per e-mail sturen naar: verkiezingen@vlissingen.nl;
Per post sturen naar gemeente Vlissingen, afdeling Publiekszaken/verkiezingen, Postbus 3000, 4380GV Vlissingen;
Persoonlijk inleveren aan de balie van het stadhuis.

Let op!
Vergeet niet uw identiteitsbewijs mee te nemen naar de balie of een kopie mee te sturen bij uw aanvraag;
Het formulier moet op zijn laatst vrijdag 11 maart om 17.00 uur door de gemeente zijn ontvangen.

Het volmachtbewijs wordt verzonden naar de persoon die voor u gaat stemmen. Zelf kunt u geen stem meer uitbrengen.

Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs;
 Zelf kunt u niet meer stemmen;
Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken;
Een kiezer mag niet meer dan 2 volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

Stempassen
In de week van 21 februari 2023 worden de stempassen verstuurd;
De stempas moet uiterlijk 2 maart in uw bezit zijn;
De stempas neemt u op de dag van stemming mee naar het stembureau, samen met een identiteitsbewijs. Het identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Bent u niet in de gelegenheid om zelf te gaan stemmen, dan kan hij dit bij volmacht door iemand anders laten doen.
Waar en wanneer kan ik stemmen?

Iedere kiezer kan zijn/haar stem uitbrengen op woensdag 15 maart 2023. U kunt uw stem uitbrengen in de volgende locaties.

Stembureaus in de gemeente Vlissingen
Zie deze link

Bron: Gemeente Vlissingen

Reactie schrijven

Commentaren: 0