· 

Inloopbijeenkomst stadhuis over Visie Arsenaalgebied en consultatie

De gemeente Vlissingen is enkele jaren geleden begonnen met overleggen met direct betrokkenen over een visie voor het Arsenaalgebied.

Zicht op het Arsenaalplein  © Multranet Media

De coronajaren maakten participatie soms lastig, maar de overleggen gingen door. De eigenaren van de panden op het Arsenaalplein, de Vereniging van eigenaren en later ook bewoners van Résidence Maritime, de Stichting Comité Beschermd Stadsgezicht en het waterschap hebben aan overleggen deelgenomen. Later sloten ook het loodswezen en de ondernemers op het De Ruyterplein en het Rondeel aan. Op sommige momenten sloten ook hun adviseurs aan.

1e concept
Alle gesprekken, bijeenkomsten, wandelingen en schetssessies zijn samengebracht in een 1e concept voor de Visie Arsenaalgebied.

Consultatie
Het participatieproces gaat nu een volgende fase in: consultatie. Het doel hiervan is om iedereen te laten zien wat het resultaat is van de participatie van de direct betrokkenen. En te vragen wat er nog mist. Hiervoor zet de gemeente www.doemeevlissingen.nl in. Van 1 tot en met 21 maart 2023 kan iedereen daar bekijken wat er de laatste keer aan de direct betrokkenen is gepresenteerd. We lichten ook een aantal onderdelen uit. Iedereen mag hierop reageren.

Inloopbijeenkomst 8 maart 2023
Op woensdag 8 maart is er een inloopbijeenkomst in het stadhuis, van 16.00 tot 20.00 uur. Om 16.30 en 18.30 uur is er een korte presentatie over de informatie die ook op panelen en op www.doemeevlissingen.nl wordt getoond.
Iedereen is welkom en kan een reactie achterlaten.

Concept-visie en besluitvorming
Vanaf 22 maart 2023 worden alle ontvangen reacties verwerkt in een concept-visie. De planning is dat het college van B&W die eind mei vaststelt, waarna de formele inspraakperiode kan starten. Die duurt tot net voor de zomervakantie.

Besluitvorming
Nadat de inspraakreacties zijn verwerkt en wellicht ook sommige overgenomen, biedt het college de Visie Arsenaalgebied aan de gemeenteraad ter besluitvorming aan. Dit staat gepland voor de raadsvergadering van oktober 2023, die in verband met de herfstvakantie plaatsvindt op 2 november 2023.

Bron: Gemeente Vlissingen

Reactie schrijven

Commentaren: 0