· 

Uitspraak rechtbank over beroep bouw Britannia grotendeels ongegrond verklaard

Op 24 november 2022 heeft de rechtbank 3 beroepen behandeld betreffende de verleende omgevingsvergunning Britannia.

De locatie voor de nieuwbouw van Hotel Britannia  © Multranet Media

Rechtbank doet tussenuitspraak beroep Britannia
De rechtbank Zeeland West-Brabant heeft op 28 februari 2023 een tussenuitspraak bekend gemaakt. De rechtbank verklaart voor het overgrote deel de beroepen ongegrond. De vergunning dient echter op 1 punt hersteld te worden.

Bezwaar omwonenden windoverlast en zonlichthinder
Omwonenden maakten bezwaar tegen de bouw omdat ze zich behalve om de omvang ook zorgen maken over windoverlast en zonlichthinder. De bezwaarmakers hebben zich verenigd in een stichting Britannia naar Menselijk Maat. Ze stapten naar de rechter omdat ze bij een eerdere bezwaarprocedure bij de gemeente nul op het rekest kregen.

Zorgvuldige aanpak
De rechtbank heeft geconcludeerd dat de gemeente alle aspecten met betrekking tot het woon- en leefklimaat (zoals wind, bezonning en verkeer), op zorgvuldige en juiste wijze heeft overwogen. Dit geldt ook ten aanzien van aspecten rondom de hoogte. De rechtbank heeft de beroepen van de stichting Britannia naar menselijke maat en bewoners woonachtig vanaf 200 meter, niet-ontvankelijk verklaard.

Herstel horeca aanduiding bovenste restaurant
De rechtbank is van mening dat de vergunning echter op 1 punt hersteld dient te worden. Dit betreft het feit dat de rechter van mening is, dat het (sterren) restaurant op de 18e etage van het hotel als een zelfstandig restaurant moet worden beschouwd en niet als onderdeel van het hotel. Daarmee past het restaurant op de bovenste verdieping volgens de rechtbank niet binnen de bestemming Horeca I, maar in Horeca III.

Steensoort en kleur
Daarnaast geeft de rechter de gemeente in overweging, om de benodigde goedkeuring van de steensoort en de kleur van de steen naar voren te halen, zodat de steensoort en de kleur al goedgekeurd kunnen worden. De rechtbank stelt de gemeente de komende periode in de gelegenheid om deze punten op te nemen in een herstelbesluit, alvorens definitief te besluiten. De gemeente zal over het herstel van de Horeca aanduiding en de goedkeuring van de steensoort en de kleur in  overleg treden met de vergunninghouder.

Sky-restaurant van 'Michelinniveau'
Het nieuwe vijfsterren Grand Hotel Britannia wordt 62 meter hoog en moet ruimte bieden aan 205 hotelkamers, suites en hotelappartementen. Daarnaast komen er ook boetieks, een loungebar, brasserie en restaurant in het hotel. Op de achttiende verdieping komt een sky-restaurant van 'Michelinniveau' met plaats voor vijftig gasten.
Het hotel moet in 2024 klaar zijn.

Impressie van het nieuwe Grand Hotel Britannia. © Architectenbureau Van der Hoeven

Reactie schrijven

Commentaren: 0