· 

FVD Zeeland maakt zich zorgen om vrijheidsbeperkende plannen WEF voor Zeeuwse steden

Het WEF (World Economic Forum), waar de meeste Haags bewindslieden zich aan hebben gecommitteerd, hebben ingrijpende plannen voor onze steden.

Een daarvan is het creëren van een ’15 minute-city’. Daarnaast moeten er volgens de WEF-agenda zo veel mogelijk ‘smart cities’ komen. De Statenfractie van FVD Zeeland stelde dit aan de orde in de laatste Statenvergadering voor de PS-verkiezingen afgelopen vrijdag 10 maart.

De 15-minutenstad
In Oxford (Verenigd Koninkrijk) is een pilot van start voor de zogenaamde 15-minutenstad. Wat houdt dat in. Burgers hebben alle voorzieningen binnen 15 minuten lopen, fietsen of OV en worden geacht zich enkel binnen dat afgekaderd deel van de stad te begeven. Aanvankelijk wordt dit geïntroduceerd zonder dwang. Echter, er is een camerasysteem die aan de hand van kentekenregistratie bijhoudt wie en hoe vaak ‘zijn zone’ verlaat en het eerste voorstel om daar boetes aan te verbinden ligt al op de plank. In Oxford heeft deze vergaande vrijheidsbeperking al geleid tot heftige burgerprotesten. Utrecht heeft plannen voor een 10-minutenstad, op dezelfde leest geschoeid. Om de Zeeuwse burgers uit oa Vlissingen te behoeden voor experimenten met 15-minutensteden, heeft FVD Zeeland afgelopen vrijdag 10 maart in Provinciale Staten daartegen een motie ingediend.

‘Smart city’
Amersfoort beet in Nederland reeds de spits af met het – eveneens uit de koker van het WEF komende - ‘smart city’-plan. De gemeente aldaar plaatste in een overeenkomst met een buitenlandse private partij door heel de stad kastjes met 5G-zenders welke de data ‘oogsten’ van de argeloze burgers die zich door de stad verplaatsen. Van eenieder die zich met een smartphone of tablet binnen een dekkend 5G-netwerk verplaatst, worden de data gekopieerd en opgeslagen op de servers van het bedrijf waar de gemeente het contract mee had gesloten. Hoe de data van de burgers worden verwerkt en wat dit bedrijf met deze data gaat doen, is vervolgens geen zicht of controle meer op. Nadat de Amersfoortse burgers zich voor dit reeds voldongen feit zagen geplaatst, protesteerden zij hevig, aangezien zij daar nimmer voorafgaand over waren geïnformeerd of in waren gekend. Ter voorkoming van een dergelijke situatie in Zeeland, diende de fractie van FVD Zeeland hier afgelopen vrijdag eveneens een motie voor in.

Twee moties ingediend in PS
De beide moties werden zonder uitzondering door alle andere fracties in stilzwijgen aangehoord. Er werden geen vragen over gesteld, noch debat over gevoerd. Toen afgelopen vrijdag tot stemming over de moties moest worden overgegaan, werd de vergadering vanwege ‘technische redenen’ afgebroken. Hierdoor is de zeer uitzonderlijke situatie ontstaan dat de stemming pas na de verkiezingen, te weten op 28 maart aanstaande zal plaatsvinden. Ook de stikstofmotie van FVD zal derhalve pas na de verkiezingen in stemming mogen worden gebracht.

Foto: Robert Koevoets  Martin Bos  Fred Walravens

Reactie schrijven

Commentaren: 1
  • #1

    Joas Fontijn (donderdag, 04 mei 2023 17:08)

    Blijf vasthouden! Er heeft bloed gevloeid voor onze vrijheid en nu zouden wij ons willoos moeten laten knechten? Ik dacht het niet!