· 

SGP Vlissingen: Geen scheiding afval op onze stranden?

In een artikel van de Internetbode.nl van 6 maart 2023 is te lezen dat Stichting Strandexploitatie Veere (SSV) meer “afvalkotten” gaat plaatsen op de stranden van de Gemeente Veere.

Badstrand Vlissingen

Afvalkotten zijn grote, houten containers met verschillende compartimenten voor PMD-, glas- en restafval. De proef met deze  afvalkotten is zo’n groot succes, dat SSV deze gaat plaatsen op de stranden van Valkenisse tot aan Westkapelle. SSV exploiteert ook de stranden van de Gemeente Vlissingen. In het artikel is niets te lezen dat deze succesvolle manier van gescheiden afval inzamelen ook op onze stranden gaat plaatsvinden. De centrale, gescheiden afvalinzameling vindt namelijk alleen plaats op de stranden van de Gemeente Veere.

Omdat de Gemeente Vlissingen werkt aan haar VANG-doelstelling en hiervoor verlangt van haar inwoners dat zij hun afval scheiden (doel: minder kilo’s restafval), verwachten wij ook van de gemeente dat zij dit mogelijk maken voor onze inwoners en bezoekers op onze stranden. Nu gebeurt dat niet en het lijkt erop dat SSV hiervoor geen mogelijkheden gaat realiseren. Hier ligt een kans voor het college om ook op onze stranden aan haar VANG-doelstelling te werken.

Daarom wil de SGP de volgende vragen stellen:

⦁    Is het college op de hoogte van de inhoud van het artikel in de internetbode.nl over het gescheiden inzamelen van afval door middel van centrale “afvalkotten”?
⦁    Is het voor onze inwoners en toeristen op de stranden van de Gemeente Vlissingen momenteel mogelijk om hun PMD-, glas- en restafval gescheiden aan te bieden?
⦁    Zo ja, hoeveel afvalstromen worden nu gescheiden ingezameld en op welke manier (veel losse afvalbakken)?
⦁    Zo nee, hoe rijmt dit met de doelstelling om zo weinig mogelijk restafval in te zamelen?
⦁    Vlissingen wil dat aan de voorkant zoveel mogelijk afvalstromen worden gescheiden, met als doel VANG (Van Afval Naar Grondstof).  Deze zogenaamde “afvalkotten” op onze stranden kunnen absoluut daartoe bijdragen. Deelt het college deze mening?
⦁    Het plaatsen van “afvalkotten”, een centrale manier van inzamelen van diverse afvalstromen, voorkomt een veelvoud van diverse afvalbakken op het strand, wat ook weer mooier en minder rommelig oogt, zo vindt de SGP. Wat is de mening van het college hierover?
⦁    Door middel van de “afvalkotten” kunnen restafval, PMD en glas gescheiden worden ingezameld én omdat de SSV machinaal inzamelt, is dit ARBO-technisch beter voor de strandwachten én men kan meer afval aan. Gezien alle voordelen, wat belet het college om met SSV overeen te komen dat ook op de stranden van Gemeente Vlissingen afvalkotten worden geplaatst?
⦁    Is het mogelijk om dit in het toeristenseizoen van 2023 te realiseren en zo te werken aan de VANG-doelstelling?

Fractie SGP
Lilian Janse-van der Weele
Cor Tromp

Reactie schrijven

Commentaren: 0