· 

Terrein LTC Dos wordt teruggeven aan de natuur

Tennisvereniging LTC Dos die in het Nollebos was gevestigd, is opgehouden te bestaan. De tennisbanen, kantine, hekwerk en dergelijke verdwijnen.

Terrein LTC Dos  © Multranet Media

Sloopwerkzaamheden
Ook de kabels en leidingen worden uit de grond verwijderd. De aannemer verwacht in de week van 13 maart 2023 met de werkzaamheden te beginnen. Het terrein wordt weer teruggeven aan de natuur.

Tennisvereniging LTC DOS houdt na 75 jaar op met bestaan
Het besluit om te stoppen is vorig jaar in oktober genomen tijdens de algemene ledenvergadering van LTC DOS.
Voorzitter Emiel Duit lichtte toe dat het bestuur niet anders kon dan het besluit van opheffing aan de leden voor te leggen tijdens een bijzondere ALV. Sinds het project Zwakke Schakels is de vereniging het slachtoffer van overlast van zand op de gravelbanen. Hierdoor zijn de banen vaak slecht bespeelbaar en bovendien is het door het wegvallen van veel vrijwilligers ondoenlijk geworden om ieder jaar ruim 20 kuub zand van de banen te verwijderen.

Ondanks het feit dat de tennissport populairder is geworden door Corona, zijn er de afgelopen jaren veel opzeggingen geweest waardoor de club financieel niet gezond kan blijven. Ook een tekort aan vrijwilligers voor onderhoud van het park speelt de vereniging parten. Het bestuur werd hierdoor genoodzaakt om professionals in te huren en de vereniging met een dalend ledenaantal kan dit niet meer betalen.

Lange tijd is er ingezet op een fusie met LTC De Schelde met een verhuizing naar een nieuw en modern tennispark inclusief padelbanen. De twee verenigingen konden dit samen niet bekostigen en zodoende zijn de plannen in de ijskast gezet. Ondertussen zijn de fusiegesprekken met De Schelde en de gemeente lastminute weer opgestart, maar LTC DOS kan helaas niet langer het hoofd boven water houden.

Reactie schrijven

Commentaren: 0