· 

Vlissingen handhaaft ingezetenen criterium coffeeshops niet langer

Het college van B&W heeft definitief besloten het ingezetenen criterium (I-criterium) niet langer te handhaven. Klanten van de 2 coffeeshops in Vlissingen hoeven daardoor niet te bewijzen dat zij in Nederland wonen.

Coffeeshop Purple Aagje Dekenstraat  © Multranet Media

Onderzoek
De gemeente heeft tijdens een pilot van een jaar onderzocht of de straathandel rondom de coffeeshops zou afnemen, als ook buitenlandse bezoekers van de stad in coffeeshops terecht kunnen.

Uitkomst en besluit
Nadat uit dit onderzoek bleek dat de overlast was afgenomen, nam het college een voorgenomen besluit. De gemeenteraad kon vervolgens wensen en bedenkingen indienen. Het college heeft daar onlangs kennis van genomen en besloten om het ingezetenen criterium niet langer te handhaven.

Voorwaarden
De gemeente verbindt de volgende voorwaarden aan de nieuwe situatie.
1. De inzet van beveiliging wordt als voorwaarde opgenomen in de nieuwe vergunningssituatie. De beveiliger is gastheer voor de buurt en spreekt overlastgevers aan. De uitwerking van de rol en de bevoegdheden van de beveiligers wordt nog verder uitgewerkt in de vergunningsvoorwaarden.
2. Omdat de kort parkeerplaatsen wel nuttig zijn gebleken, blijven de kort parkeerplekken van 15 minuten op de Aagje Dekenstraat en Bellamypark bestaan.
3. De situatie rondom de coffeeshops wordt ook in de komende periode gemonitord.

Coffeeshop Aarden © Multranet Media

Verkeerssituatie
Het college deelt de zorg van de gemeenteraad over de verkeersoverlast, met name in de Aagje Dekenstraat. Er zijn ingrepen in de infrastructuur nodig om de verkeersoverlast terug te dringen. De start van de aanpak Aagje Dekenstraat inclusief rotonde op de kruising met De Willem-Ruysstraat, is gepland voor 2024.

Formele stappen
Het college heeft op 20 december 2022 het beleid herzien, zodat dit besluit kan worden uitgevoerd. Beide coffeeshops vragen een nieuwe exploitatievergunning aan. Tijdens de aanvraag- en beoordelingsperiode voor die vergunning lopen de huidige afspraken door, waarbij niet wordt gehandhaafd op het I-criterium.

Bron: Gemeente Vlissingen

Reactie schrijven

Commentaren: 0