· 

SGP: “Vieze straten in centrum na sluiten ondergrondse afvalcontainers”

Sinds daar de ondergrondse afvalcontainers alleen middels een druppel zijn te openen, is het iedere morgen ‘feest’.
Feest voor de meeuwen wel te verstaan, die ongetwijfeld ook allerlei zaken oppikken en opeten die niet goed voor ze zijn.

© SGP - Vlissingen

Inwoners van het centrum van Vlissingen ergeren zich iedere morgen weer mateloos aan het afval dat op straat ligt, verspreidt door vogels en de wind. Alles wordt elke dag keurig opgeruimd door medewerkers van de gemeente, maar er is geen beginnen aan. Hiervoor moet een oplossing komen! Dient het middel (afvalcontainers alleen toegankelijk maken voor geregistreerde inwoners) het doel (minder restafval inzamelen)? De SGP vindt van niet. En dan moet je het lef hebben dit te benoemen én de maatregel terug draaien.

Vragen SGP Vlissingen aan het college
Artikel 34-vragen RvO - Vieze straten in centrum Vlissingen na sluiten ondergrondse afvalcontainers
Sinds de ondergrondse afvalcontainers in het centrum van Vlissingen alleen voor de inwoners aldaar met een “druppel” zijn te openen, is het een smerige bende geworden in de straten. Veel afval wordt gedumpt naast de containers, door (vermoedelijk) niet-geregistreerde inwoners in het centrum, waardoor afval door de wind wordt verspreid of door meeuwen en andere vogels wordt opengepikt/-gescheurd, met alle gevolgen van dien. De ergernis daarover bij de inwoners in het centrum is groot.

De SGP wil hierover de volgende vragen stellen:
⦁    Is bij het college bekend dat er veel afval naast de ondergrondse afvalcontainers in het centrum wordt gedumpt?
⦁    Blijkbaar zijn er meer inwoners in het centrum dan in de Gemeentelijke Basis Administratie staan geregistreerd. Heeft het college hier rekening mee gehouden toen werd besloten de ondergrondse afvalcontainers alleen voor geregistreerde inwoners toegankelijk te maken middels een “druppel’?
⦁    Dit beleid wordt uitgevoerd om de VANG-doelstellingen te halen: meer afvalstromen scheiden aan de voorkant om minder kilo’s restafval in te zamelen. Van de inwoners in het centrum heeft de SGP begrepen dat dagelijks de mensen van Team Stadsbeheer de straten in het centrum met veegwagentjes, e.d. ontdoen van het gedumpte en daarmee door de straten verspreide afval. Dit kost meer arbeidsuren, en dus geld, terwijl zo ook de VANG-doelstelling niet wordt gehaald (afval van niet geregistreerde inwoners wordt op deze manier toch ingezameld). Gezien deze feiten; hoe zinvol is het beleid om de ondergrondse afvalcontainers in het centrum alleen voor inwoners toegankelijk te maken middels een “druppel’?
⦁    Volgens het Schoon, Heel en Veilig-keurmerk voor het centrum van Vlissingen is het logisch dat dagelijks het gedumpte en rondzwervende afval in de straten van het centrum door Team Stadsbeheer wordt opgeruimd. Hoeveel uren zijn zij daar dagelijks aan kwijt en hoeveel meerkosten levert dit op?
⦁    Inwoners van het centrum ergeren zich mateloos aan de rommel op straat, als gevolg van het afsluiten van de ondergrondse afvalcontainer voor niet-inwoners. Deze maatregel zorgt voor meer overlast. Wat gaat het college doen om deze problemen en overlast op te lossen?
⦁    Heeft het college de moed om in te zien dat het afsluiten van ondergrondse afvalcontainers voor niet-inwoners in het centrum een negatieve uitwerking heeft én het doel niet dient?
⦁    Is het college, gezien de geschetste problematiek, bereid om de maatregel van het afsluiten van ondergrondse afvalcontainers voor niet-inwoners terug te draaien?
⦁    Is het college bereid om voorzieningen te treffen (bijv. een bovengrondse container naast de ondergrondse, afgesloten afvalcontainers) om dumping van afval op straat te voorkomen?
⦁    Ziet het college ook in dat, als men de illegale bewoning/verhuur van woningen/appartementen niet op orde heeft/niet aanpakt, dit grote en negatieve gevolgen heeft voor andere beleidsterreinen en daarmee ook voor onze inwoners?
⦁    Wat gaat het college, graag zo spoedig mogelijk, hieraan doen?

Fractie SGP
Lilian Janse-van der Weele
Cor Tromp

Reactie schrijven

Commentaren: 4
 • #1

  A.Homans (woensdag, 22 maart 2023 22:49)

  Helemaal mee eens!
  Elke dag lijkt het wel een vuilnisbelt.
  En werknemers ruimen het op en na een uur staat er weer een kapotte vuilniszak naast de container en ligr het plastic weer op straat
  Fijne intree bij dokje en de stad.

 • #2

  H. Smithuis (donderdag, 23 maart 2023 15:55)

  Deze situatie doet zich niet alleen in het centrum voor.
  Ook in het middengebied van Vlissingen stikt het van afval bij ondergrondse containers en overlast van meeuwen voor bewoners.

 • #3

  JOOP Meulmeester (zaterdag, 25 maart 2023 11:13)

  kom maar eens langs bij ons.

  hoek hoge weg /p.picassoplein en nieuw bonedijkelaan.
  elke dag bijna grote zooi.
  niemand brengt nog iets weg naar stort.
  elk weekend grote puinzooi.
  iedereen denkt .....ze ruimen het weer op.

  nieuwe wijk ravestijn.
  gore stad vlissingen

 • #4

  Adriana (zaterdag, 25 maart 2023 16:49)

  Dicht laten altijd wat te zeiken en te zeuren en anders de containers terug en laten betalen per kilo dan hebben ze reden om te zeiken