· 

Machinefabriek in de steigers voortgang cascoherstel

Het gebouw staat nu grotendeels in de steigers om de gevels te herstellen. Er wordt hard gewerkt aan het cascoherstel van de Machinefabriek. 

Archieffoto Machinefabriek november 2022  © Multranet Media 

Inmiddels zijn de meeste kapotte en gebarsten metselstenen aan de gevel aan de Jan Weugkade uitgehakt en zijn de metselaars gestart met het herstellen en opnieuw opmetselen van dit metselwerk.

Originele uitstraling van het pand
Op de locatie van de oorspronkelijke kozijnen zijn opnieuw sparingen aangebracht, waar nieuwe kozijnen teruggeplaatst worden. Op deze manier wordt de originele uitstraling van het pand teruggebracht. Ook worden de
3 grote deuren aan de Jan Weugkade vernieuwd naar het originele ontwerp. Als de zijgevels zijn ontdaan van het oude stuc- en schilderwerk, kunnen ook deze gevels worden hersteld en voorzien van een beschermlaag van kaleien (dun bepleisteren van de muur met kalkpleister). De ronde ramen in de topgevels, die eerst waren afgedekt door sandwichpanelen, worden ook in originele staat teruggebracht.

Impressie foto van de Machinefabriek na cascoherstel

Nieuw dak
Omdat het dak door de jaren flink is aangetast door corrosie, wordt het grootste gedeelte vernieuwd en voorzien van geïsoleerde sandwichpanelen. De goten worden opnieuw bekleed, de transparante dakplaten vervangen en er worden nieuwe hemelwaterafvoeren aangelegd. Om de industriële historie van de Machinefabriek in ere te houden, blijven verschillende typen wand- en bovenloopkranen behouden.

Budget verhoogd voor cascoherstel
In juli 2022 heeft de gemeenteraad toestemming gegeven voor het verhogen van het beschikbare budget voor het casco herstellen van de Machinefabriek. Daarmee werd definitief het sein op groen gezet om de Machinefabriek in de steigers te zetten. Bouwgroep Peters heeft opdracht gekregen van de gemeente Vlissingen om het casco te herstellen van de voormalige Machinefabriek op het Scheldekwartier.

Werkzaamheden en planning
In oktober 2022 is Bouwgroep Peters gestart met het inrichten van de bouwplaats en diverse sloopwerkzaamheden. De werkzaamheden lopen tot begin 2024. De werkzaamheden betreffen onder meer:

  -  Herstellen metselwerk buitengevels
  -  Vernieuwen dak
  -  Terugplaatsen en raampartijen aan de zijde van het Dok
  -  Interne sloopwerkzaamheden
  -  Egaliseren vloeren

Meer informatie over het cascoherstel van de Machinefabriek leest u via deze link

Reactie schrijven

Commentaren: 0