· 

Opening herdenkingsjaar 2023 Viering Vlissings Verzet 1572

Burgemeester van Vlissingen Bas van den Tillaar heeft donderdagmiddag 6 april via een plechtige bijeenkomst in de Sint Jacobskerk het herdenkingsjaar geopend.

Burgemeester Bas van den Tillaar  © Multranet Media

En toen barstte de bom
Het herdenkingsjaar 2023 werd geopend met de onthulling van het project: ‘En toen barstte de bom’… een driedelige serie hoorspelen gemaakt die de vergeten geschiedenis opnieuw onder de aandacht brengt. Vlissingen wil voortaan groots vieren dat het zich in april 1572 als eerste stad zelf bevrijdde van de Spaanse bezetter.

Paneel onthuld

Voorzitter Jan Koopman van de Stichting Oorlogsjaren in Vlissingen opende de bijeenkomst via een welkomstwoord aan alle genodigden. Daarna volgde Bas van den Tillaar die een toespraak hield. “6 april is voor Vlissingen een belangrijke dag. Vlissingen bevrijdde zich in april 1572 van de Spaande bezetter en zorgde er ook voor dat die bezetter buiten de poorten bleef". Na de toespraak onthulde de burgemeester en Jan Koopman het eerste paneel die de geschiedenis van de opstand verteld via een herdenkingspaneel aan de Sint Jacobskerk in Vlissingen. Het paneel is opgehangen om de Vlissingse opstand te herdenken die op 6 april 1572 uitbrak. In de binnenstad worden nog meer panelen geplaatst die er permanent blijven staan.

Mini docu 'De opstand Vlissingen 1572'
Na de onthulling van dit bijzondere paneel volgde een muzikaal intermezzo door de Talent Band Vlissingen o.l.v. Petra van Antwerpen. Daarna werd de mini docu 'De opstand Vlissingen 1572' vertoond, een film van Klaas van de Ketterij, gemaakt voor de Zeeuwse Documentaire Stichting. In deze minidocu praat presentator Peter Sijnke met experts Peter van Druenen, Tobias van Gent en Ad Tramper over deze historische gebeurtenis. De verhalen komen te leven, we bezoeken de locaties en kijken wat er nog over is uit deze belangrijke periode voor Vlissingen.

Bas van den Tillaar en Jan Koopman onthullen eerste paneel die de geschiedenis van de opstand vertelt  © Multranet Media

Overhandiging extra tegel aan de burgemeester
Frans van Spaandonk: “Als dank voor de gelegenheid voor de onthulling in dit programma hebben we 1 tegel extra laten maken namens de Stichting Vlissingen Stad aan Zee en de Stichting Vrienden van Vlissingen.      

450 jaar geleden
Daarna was het woord aan Peter van Druenen en Otto van der Leer die terugblikten op de Vlissingse opstand die plaatsvond in 1572. RTV Vlissingen maakte een korte samenvatting van deze toespraken. Vorig jaar was het precies 450 jaar geleden dat de Vlissingse opstand plaatsvond en dat werd groots herdacht en gevierd. Dat smaakte naar meer dus wil de organisatie van Vlissingen 1572 en de gemeente hier ieder jaar uitgebreid aandacht aan schenken. RTV Vlissingen maakte een kort verslag van de middag die begon om 14:00 uur en eindigde om 15:30 uur.

De opstand in 1572
April 1572 kan worden gezien als een van de belangrijkste dagen uit de geschiedenis van Vlissingen: het was immers de dag waarop de inwoners erin slaagden de vijand, de Spanjaarden, de stad uit te jagen. Het was de dag waarop Vlissingen een identiteit kreeg, een eigenwaarde, een trots. Geen andere stad was eerder geweest, ook niet Den Briel, waar de Spanjaarden al waren vertrokken voordat een groepje ongeregelde watergeuzen door de openstaande poorten zo naar binnen konden lopen.
 
8 april activiteiten
Zaterdag 8 april zal heel de stad in het teken staan van de middeleeuwen. Er is een markt, een optocht, muziek, workshops, theater en in de kerk zullen nog lezingen worden gegeven, en zijn er historische taferelen die de Vlissingse opstand nabootsen.

Lees ook: Viering Vlissings Verzet en bevrijding van Spanjaarden in 1572       

Reactie schrijven

Commentaren: 0