· 

Reactie op tussenuitspraak Britannia

Op 24 november 2022 heeft de rechtbank 3 beroepen behandeld over de verleende omgevingsvergunning Britannia.

© Multranet Media

De rechtbank Zeeland West-Brabant heeft op 16 februari 2023 een tussenuitspraak gedaan en op 27 februari 2023 verstuurd. De rechtbank verklaarde voor het overgrote deel de beroepen ongegrond, met uitzondering van het realiseren van een toprestaurant op de 18e verdieping.

Restaurant 18e etage
De rechtbank is van mening dat het ‘sterrenrestaurant’ op de 18e etage geen duidelijke connectie heeft met het hotel en ook klanten van buitenaf zal aantrekken. Op basis daarvan concludeert de rechtbank dat het beoogde sterrenrestaurant niet past binnen de geldende bestemming Horeca I (logiesverstrekking), maar valt onder de bestemming Horeca III (in hoofdzaak maaltijdverstrekkende horeca ter plaatse).

Herstellen besluit
De rechtbank heeft de gemeente in de gelegenheid gesteld om dit gebrek in het besluit van 31 maart 2021 binnen 8 weken te herstellen, via het toepassen van een zogenaamde ‘bestuurlijke lus’. Er is gekeken op welke wijze de door de rechtbank geoordeelde strijdigheid met het bestemmingsplan kan worden opgelost. Na juridische toetsing is gebleken dat het sterrenrestaurant niet binnen een termijn van 8 weken kan worden vergund, omdat er een uitgebreide voorbereidingsprocedure vereist is.

Inpassen 2 hotelappartementen
Aangezien de rechtbank het bouwplan in alle opzichten ruimtelijk aanvaardbaar heeft geacht en om verdere vertraging te voorkomen, heeft de initiatiefnemer er na zorgvuldige afweging voor gekozen om een gewijzigde aanvraag in te dienen voor de 18e etage. Het betreft 2 extra hotelappartementen, die wel binnen de ter plaatse geldende bestemming Horeca I passen.

Toetsing gewijzigde aanvraag
Het college van burgemeester en wethouders heeft de gewijzigde aanvraag en de onderliggende documenten getoetst. Het college stelde vast dat de wijziging slechts enkele interne, inpandige bouwkundige aanpassingen op de 18e etage betreffen en een aanpassing van het gebruik. Dit heeft geen gevolgen voor het aanzicht van de gevels en de constructie van het bouwwerk. De ruimtelijke uitstraling, verschijningsvorm en bovengrondse situering veranderen niet. Ook heeft de wijziging geen invloed op belanghebbenden en past het gebruik (hotelappartementen) al in het bestemmingsplan.

Vastleggen steensoort en kleur
Tevens heeft de rechtbank in overweging gegeven om de steensoort en de kleur van de gevelsteen aan het Ambtelijk Toetsteam+ ter advisering voor te leggen. Het Ambtelijk Toetsteam+ heeft op 23 maart 2023 positief geadviseerd over de aangedragen steensoort en de kleur van de gevelsteen.

Definitief besluit rechtbank op de beroepen
Het besluit over de gewijzigde vergunning en het bekrachtigen van het advies van het Ambtelijke Toetsteam+, wordt toegezonden aan de rechtbank.

Bron: Gemeente Vlissingen

Reactie schrijven

Commentaren: 0