· 

Standplaatsen kraamhouders mogelijk in gevaar door EU-regelgeving

Vanaf volgend jaar mogen gemeenten geen standplaatsvergunningen voor onbepaalde tijd verlenen aan kraamhouders op de markt als gevolg van EU-regelgeving.

Archieffoto (2022) markt Vlissingen  © RTV Vlissingen

EU - regelgeving gaat onrust geven bij de huidige kraamhouders
Al deze vergunningen moeten worden ingenomen en daarna moet een aanbesteding worden uitgezet waaraan alle marktondernemers uit Europa kunnen meedingen. Dit gaat onrust geven bij de huidige kraamhouders, die soms generaties lang op onze markt staan. Voortaan mogen alleen tijdelijke vergunningen worden verleend. Gemeenten hebben enige vrijheid hoe ze dit gaan doen, maar dan moet dat wel op tijd in een nieuwe Marktverordening zijn geregeld. Daarom heeft de SGP hierover schriftelijke vragen gesteld.

Artikel 34-vragen RvO. – 3 mei 2023
EU-regelgeving gevaar voor vertrouwde kraamhouders in Vlissingen

Geacht college,
Als gevolg van Europese regelgeving is de VNG Marktverordening aangepast aan de eisen die voortvloeien uit die Europese Dienstenrichtlijn en de Dienstenwet. De meest relevante verandering is de duur van de vergunning voor een vaste standplaatsvergunning. Door jurisprudentie is duidelijk geworden dat ook vergunningen om handel te drijven op de markt tot de zogenoemde schaarse vergunningen worden gerekend. Dat betekent dat deze vergunning niet voor onbepaalde tijd mogen worden verleend, maar dat ze een “passende beperkte duur” moeten hebben. De gedachte van de EU-regeling is dat eventuele nieuwkomers de gelegenheid krijgen om ook toe te treden tot de markt. De SGP wil hierover de volgende vragen

⦁ Per 1 januari 2024 is het zover. Gemeenten zijn dan verplicht de lopende vergunningen – die vaak voor onbepaalde tijd gelden – in te trekken en opnieuw uit te geven, zodat nieuwkomers in de markt ook een kans krijgen op de (volgens Europa) schaarse ventplekken. Hoeveel vergunningen aan kraamhouders in de Gemeente Vlissingen, verleend voor onbepaalde tijd, moeten er worden ingetrokken?

⦁ Vaak hebben kraamhouders veel moeite moeten doen en veel moeten investeren om een vergunning te krijgen en een kraam of wagen aan te schaffen. De VNG heeft hierover in 2018 een rapport gepubliceerd “Handreiking schaarse vergunningen” met daarin opgenomen de resultaten van een onderzoek van het ministerie van EZK over de terugverdientijd van deze investeringen van de ambulante handel, ook op weekmarkten. Daaruit blijkt dat het 9 tot 12 jaar kost om de investering terug te verdienen. Kan het college zich voorstellen dat er mogelijk onrust ontstaat bij kraamhouders die nog niet zo lang een vaste standplaatsvergunning hebben in de Gemeente Vlissingen?

⦁ Wanneer per 1 januari 2024 standplaatsvergunningen opnieuw moeten worden uitgegeven, is het de bedoeling dat alle ondernemers uit de Europese Unie mogen meedingen. Dit heeft mogelijk als gevolg dat lang bestaande, en voor inwoners en toeristen vertrouwde, kramen verdwijnen. De SGP vindt dit niet wenselijk. Deelt het college deze mening?

 

⦁ Één en ander is afhankelijk of er sprake is van schaarste in standplaatsen voor bepaalde branches. Voor welke branches zijn er momenteel of de afgelopen jaren meer vergunningsaanvragen dan beschikbare standplaatsen?

 

⦁ Voor welke branches zijn momenteel of de afgelopen jaren weinig tot nauwelijks vergunningsaanvragen binnengekomen, terwijl er wel standplaatsen beschikbaar zijn?

 

⦁ De nieuwe Marktverordening, voortvloeiend uit de Europese Dienstenrichtlijn, biedt gemeenten wel wat ruimte om de nieuwe regelgeving naar eigen inzicht toe te passen. Is het college al bezig met onderzoeken ter opstelling van de aangepaste Marktverordening voor de Gemeente Vlissingen?

 

⦁ Wordt hierover al gecommuniceerd met de kraamhouders en de VOC?

 

⦁ In de gemeente Barneveld heeft men al een nieuwe marktverordening. Huidige vergunninghouders hoeven zich daar voorlopig geen zorgen te maken, want die gemeente verleent aan vaste standplaatshouders een nieuwe, tijdelijke vergunning voor maximaal 20 jaar. Kraamhouders zijn hierover heel positief vanwege deze lange geldigheidsduur, dit in relatie tot de 9 tot 12 jaar terugverdientijd van hun investeringen. Is het college ook bereid om in de nieuwe Marktverordening vergunningverlening voor een lange periode, maximaal 20 jaar, op te nemen om zo rust en continuïteit te waarborgen op onze week- en zaterdagmarkt?

 

⦁ Markt-ondernemers wijzen erop dat problemen gaan ontstaan wanneer de vergunning slechts voor een korte periode wordt uitgegeven; bij de bank kunnen ze dan geen lening meer afsluiten en het is financieel ook niet meer interessant om te investeren in nieuw materieel. Daarbij kan na afloop van de vergunde periode een ander straks overnemen wat de vorige kraamhouder heeft opgebouwd. Zo krijg je minder gemotiveerde kraamhouders en  een andere sfeer. En dat is slecht voor de cohesie van onze stad en dorpen. Markten hebben namelijk een belangrijke sociale functie en trekken veel publiek, wat ook belangrijk is voor andere ondernemers in de Gemeente Vlissingen. Onderkent het college dit?

 

⦁ Omdat de weekmarkten en zaterdagmarkten zo belangrijk zijn voor de binnenstad van Vlissingen, vindt de SGP het van het grootste belang dat de nieuwe EU-regelgeving zo snel mogelijk wordt geïmplementeerd in een nieuwe Marktverordening en dat daarmee niet tot het laatst moet worden gewacht. Wanneer kunnen we het raadsvoorstel voor de nieuwe, aangepaste Marktverordening op de raadsagenda verwachten?

Fractie SGP
Lilian Janse-van der Weele
Cor Tromp

Reactie schrijven

Commentaren: 0