· 

Bodemvervuiling geconstateerd op perceel Britannia

Op 14 april 2023 heeft de gemeente Vlissingen een brief ontvangen van AVV Beheer B.V. AVV is grondeigenaar van kavel Boulevard Evertsen 244, waar gebouwd wordt aan het nieuwe hotel Britannia.

Locatie waar het nieuwe hotel moet komen  © Multranet Media

In deze brief wordt gesteld dat uit grondonderzoek blijkt, dat in de grond op de kavel verhoogde waardes van PFAS zijn gevonden. Tevens stelt AVV Beheer B.V. de gemeente Vlissingen aansprakelijk voor deze grondvervuiling.

Advies gevraagd
Op 19 april 2023 heeft de gemeente Vlissingen advies gevraagd aan de GGD over mogelijke risico’s van de vervuilde grond voor de volksgezondheid, op basis van de aan de gemeente ter beschikking gestelde grondonderzoeken. AVV Beheer B.V. heeft het grondonderzoek naar het Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)  gestuurd. De RUD stelt dat er tijdelijke maatregelen genomen moeten worden om verspreiding van de verontreiniging met PFAS te voorkomen. Daarom zijn we in overleg met AVV Beheer B.V. en de RUD over het zo snel mogelijk afdekken van het terrein.

Geen acuut gevaar
Op 8 mei 2023 heeft de gemeente Vlissingen het rapport van de GGD ontvangen met hun bevindingen. De GGD constateert, kijkend naar de bodemfunctie, dat het gezondheidsrisico op de directe omgeving naar verwachting nihil is. Dit betekent dat er op dit moment geen acuut gevaar is voor de volksgezondheid.

Maatregelen bij afgraven
Uiteraard moeten de nodige maatregelen getroffen worden op het moment dat de aannemer gaat graven in de vervuilde grond. Deze maatregelen worden afgestemd met de RUD.

Verder onderzoek
De gemeente Vlissingen doet op dit moment nog onderzoek naar de oorzaak van de grondvervuiling.

Informatie
Omwonenden en de gemeenteraad zijn op woensdag 10 mei 2023 door de gemeente geïnformeerd over de bodemverontreiniging. Heeft u vragen over PFAS en uw gezondheid? Neem dan contact op met de GGD via telefoonnummer (0113) 24 94 00 of kijk op de website  www.ggdzeeland.nl/onderwerp/pfas of www.rivm.nl/pfas.

Veelgestelde vragen
Op deze pagina vindt u een lijst met veelgestelde vragen over dit onderwerp.

Bron: Gemeente Vlissingen

Reactie schrijven

Commentaren: 0