· 

Overeenkomst speeltuin Scheldekwartier getekend

De voormalige speeltuinvereniging aan de Paardenstraat in Vlissingen is sinds enkele jaren gesloten. In 2021 heeft het college van B&W de 1e stappen gezet om de speeltuin nieuw leven in te blazen.

Speeltuin Scheldekwartier  © Multranet Media

Het is in het belang van velen dat we het speelterrein weer gaan gebruiken waar het voor bedoeld is: om te spelen.
Op 17 mei 2023, tekenden de ‘Buurt- en speeltuinvereniging Scheldekwartier’ en gemeente Vlissingen een bruikleenovereenkomst voor de speeltuin in het Scheldekwartier. De overeenkomst werd getekend door Wethouder Coen Bertijn en Jolanda van Boven. De gemeente geeft door middel van de ondertekening het perceel inclusief gebouw en speeltoestellen in bruikleen voor openstelling in 2023.

De overeenkomst werd getekend door Wethouder Coen Bertijn en Jolanda van Boven

Fasen in gebruik nemen
De volgende stap om tot openstelling van de speeltuin te komen, is het in gebruik geven van het terrein aan de vereniging. Dit betreft enerzijds het geschikt maken voor de open te stellen speeltuin en anderzijds deze gronden in bruikleen uit geven aan de vereniging.
   
Op basis van de huidige inzichten zal het in gebruik nemen van de speeltuin gebeuren in 3 fasen:
Medio 2023: De komende weken wordt de grond bouwrijp gemaakt en wordt ervoor gezorgd dat de toestellen zijn goedgekeurd.
Voorjaar 2024: Herinrichting van het omliggende terrein.
Voorjaar/Medio 2024: Openstelling vanuit ambities ‘Buurt- en speeltuinvereniging Scheldekwartier’.

In periode tussen en tijdens de voorliggende fases worden de volgende stappen nader uitgewerkt en wordt de benodigde besluitvorming voorbereidt. Dit betreft: de nieuwe inrichting van het terrein rondom de speeltuin, afspraken t.a.v. de (nieuwe) accommodatie van de vereniging en het aangaan van een erfpachtovereenkomst.
 
Inrichting speeltuin
De inrichting van de speeltuin zelf is een verantwoordelijkheid van het bestuur van de ‘Buurt- en speeltuinvereniging Scheldekwartier'. Zij zullen de financiering, het beheer en onderhoud hiervan uit moeten werken en hierin moeten voorzien.

Bij de aanstaande werkzaamheden om de speeltuin ‘Scheldekwartier’ deze zomer open te stellen houden we, zoals gebruikelijk, rekening met het seizoen en de natuur. We gaan daar als gemeente zeer zorgvuldig mee om. Onze ecoloog geeft daarom, net als bij alle andere werkzaamheden, vooraf advies en bepaalt mede hoe de werkzaamheden met respect voor de natuur uitgevoerd kunnen gaan worden.

Bij het terrein aan de Paardenstraat heeft onze ecoloog geconstateerd, dat er geen belemmeringen zijn voor de aanstaande werkzaamheden. In overleg met het bestuur van speeltuin ‘Scheldekwartier’ komen we tot verdere afspraken over de uitvoering van de werkzaamheden en de planning.
Bron: Gemeente Vlissingen

Reactie schrijven

Commentaren: 0