· 

Rolstoelvriendelijke picknicktafels in nieuwe parken, droom of realiteit?

Vlissingen wil graag een inclusieve gemeente zijn. Desondanks staan in het nieuw aangelegde Stumphiuspark geen rolstoelvriendelijke picknicktafels.

Dokter Stumphiuspark  © Multranet Media

Toegankelijkheid in de openbare ruimte belangrijk
Op 17 augustus 2021 heeft de SGP Vlissingen artikel 34-vragen “Rolstoelvriendelijke picknicktafels” ingediend. Het college heeft die vragen op 1 oktober 2021 beantwoord. Daarin gaf het college aan dat zij, in het kader van het VN-verdrag voor mensen met een handicap, de toegankelijkheid in de openbare ruimte belangrijk vindt. Het college benadrukte in de beantwoording dat Vlissingen een inclusieve gemeente is, waar iedereen optimaal mee moet kunnen doen.

Rolstoelvriendelijke picknicktafel schittert door afwezigheid
Het plaatsen van rolstoelvriendelijke picknicktafels vindt het college een sympathiek idee. In de beantwoording werd aangegeven dat niet direct bestaande (picknick) banken in de openbare ruimte zullen worden vervangen (met name om financiële redenen), maar men gaf wel aan dat in nieuw te realiseren parken (toen het Stumphiuspark, nu het nog te realiseren park bij Kop van het Dok) dit zeker een optie is, mits het budget dit toelaat. Inmiddels is het Stumphiuspark gerealiseerd. Een prachtig aangeplant park, met bankjes, maar… de rolstoelvriendelijke picknicktafel schittert door afwezigheid. De impressie van het te realiseren park bij de Kop van het Dok is gedeeld met de raadsleden. In deze impressie ontbreekt ook de rolstoelvriendelijke picknicktafel.

De SGP wil daarover de volgende vragen stellen:
⦁  Aangezien het college wil dat Vlissingen een inclusieve gemeente is en vindt dat het plaatsen van rolstoelvriendelijke picknicktafels in nieuwe stadsparken daartoe bijdraagt, waarom heeft het college ervoor gekozen om GEEN rolstoelvriendelijke picknicktafel in het Stumphiuspark te plaatsen?
⦁ Het te realiseren park bij de Kop van het Dok is vlakbij zorginstelling Scheldehof in de oude plaatwerkerij. Veel bewoners daarvan zijn niet of niet geheel mobiel en verplaatsen zich in een rolstoel. De SGP is van mening dat het plaatsen van minimaal één rolstoelvriendelijke picknicktafel in dat nieuwe park een heel logische keuze zou zijn. Deelt het college deze mening? Zo nee, waarom niet?
⦁ Zo ja, waarom ontbreekt een rolstoelvriendelijke picknicktafel op de impressie van dit nieuwe, nog te realiseren park?
⦁ In vervolg op vraag 2; Indien het college de mening van de SGP deelt, is het college bereid zich in te spannen voor het realiseren van minimaal één rolstoelvriendelijke picknicktafel in dit nieuwe park, of liever nog, om de toezegging te doen dat het plaatsen van zo’n inclusieve picknicktafel in dit park geen droom blijft maar werkelijkheid wordt?
⦁ Het bestuur van vereniging Speeltuin Scheldekwartier gaf aan dat zij graag een aantal inclusieve speeltoestellen willen aanschaffen, zodat kinderen met een lichamelijke beperking ook daar veilig kunnen spelen en mee kunnen doen. Het plaatsen van een rolstoelvriendelijke picknicktafel in speeltuinen is daarom grote wens van het bestuur. Is het college bereid om, in samenspraak met besturen van de speeltuinen in de Gemeente Vlissingen, te faciliteren en wellicht stimuleren om dit mogelijk te maken?
Wij zien uw antwoorden op onze vragen tegemoet.

Fractie SGP
Lilian Janse-van der Weele
Cor Tromp

Reactie schrijven

Commentaren: 0