· 

Aandacht slavernijverleden in vernieuwde Maritiem Muzeeum Zeeland

In de aanloop naar het Herdenkingsjaar 150 jaar Slavernijverleden, heropent het Maritiem Muzeeum Zeeland met een nieuwe presentatie van zijn vaste collectie, met hierin prominente aandacht voor het koloniale- en slavernijverleden van Zeeland.

Maritiem Muzeeum Zeeland  © Multranet Media

Het is daarmee het eerste museum in Nederland dat in zijn vaste opstelling ruimte geeft voor verschillende perspectieven op dit hoofdstuk uit de geschiedenis.

Persoonlijke verhaallijnen zijn basis expositie
De nieuwe tentoonstelling 'Ga mee naar zee' neemt bezoekers mee op een zeereis in de zeventiende en achttiende eeuw en laat hen kennismaken met zowel bekende als onbekende zeevaarders en zeemansvrouwen. Koopman, reder en slavenhandelaar Cornelis Lampsins, in wiens huis het muZEEum in Vlissingen gevestigd is, is één van de karakters in de presentatie. Hij staat symbool voor de grote betrokkenheid van Zeeland bij de slavenhandel vanuit Nederland. Het levensverhaal van Michiel de Ruyter, geboren en getogen in Vlissingen en aanvankelijk werknemer van de Lampsins, komt op meerdere plekken in de expositie terug. De nieuwe presentatie geeft ruimte om op zijn zeeheldenstatus te reflecteren.

Impressie van ruimte ‘Slavenhandel’, met op rechts Leonora

Impact Zeeland op slavernijverleden duidelijk
Leonora, een slaafgemaakte vrouw die zich in 1732 in Curaçao verstopte aan boord van een Zeeuws schip en daarmee er in Middelburg in slaagde haar vrijheid te herwinnen, staat in de expositie symbool voor het leed én de kracht van de tot slaafgemaakten. Bijna de helft van de 600.000 door Nederland slaafgemaakten werd vervoerd en verhandeld door Middelburgse- en Vlissingse handelaren. Vlissingen profiteerde hier flink van. Tussen 1760 en 1780 was in Vlissingen het verdiende inkomen verbonden met de trans-Atlantische slavenhandel 25 procent. In de expositieruimtes van de driehoeks- en slavenhandel wordt duidelijk hoe de Zeeuwen, door hun economische drijfveer en maritieme vaardigheden, hier zo’n grote rol in kregen.

Eigentijdse presentatie op unieke plek
De expositie combineert maritieme topstukken en scheepsarcheologische vondsten met de verhalen van de verschillende karakters. De karakters krijgen een stem en gezicht via audio en videoprojecties. In elke ruimte zijn er serious games. Zo kunnen bezoekers zelf een schip navigeren, brieven uitwisselen of ontdekken hoe de driehoekshandel in zijn werk ging.

Onno Bakker, directeur van het Maritiem Muzeeum Zeeland, is verheugd over de
heropening van het museum. "Juist in deze tijd willen we bezoekers op een eigentijdse wijze laten zien hoe groot de impact is van de maritieme geschiedenis van Zeeland op het heden. We vinden het heel belangrijk dat bezoekers uit binnen- een buitenland kennisnemen van het slavernijverleden van Zeeland als onderdeel van het grotere verhaal. En wie je aan het eind van de expositie een held vindt, mag je helemaal zelf bepalen.”

Reactie schrijven

Commentaren: 0